Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją patriotyczną skupiającą w swoich szeregach oficerów, podoficerów, kombatantów i osoby cywilne.

 Do ZOR RP należą oficerowie rezerwy i w stanie spoczynku, a także żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby cywilne, które ze względu na swoje zainteresowania historią Polski i dziejami Wojska Polskiego oraz zaangażowanie patriotyczne i społeczne są predestynowane do działalności w ZOR RP.

 Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  z lat 1922-1939 i kontynuuje jego działalność.

 Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został utworzony 15 listopada 2012 r. i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 6 marca 2013 r. pod numerem 0000453353. Utworzyli go członkowie dawnego Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy wsparciu dawnego Okręgu Podkarpacko-Lubelskiego, którzy nie widzieli możliwości dalszego działania w strukturach „poznańskiego” ZOR.

 Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przejął dorobek Okręgu Mazowieckiego ZOR RP, na który składały się przede wszystkim osiągnięcia Kół ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim i w Starych Babicach. W 2011 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego” odznaczył Okręg Mazowiecki ZOR RP i Koło ZOR RP w Starych Babicach Medalami „Pro Masovia”.

 Siedzibą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Patronem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest Marszałek Józef Piłsudski. Popularyzowanie  osoby Marszałka, twórcy niepodległego Państwa Polskiego - jako wzorca patriotycznego należy do jednych z najważniejszych zadań członków ZOR RP.

Do głównych celów Związku należy zaliczyć m.in. działalność propagującą chwałę oręża polskiego, tradycje wojskowe i historię Polski,  gromadzenie pamiątek związanych z tradycją i historią WP, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o aktualnych problemach obronności państwa, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

 Związek integruje środowisko żołnierzy rezerwy WP, którzy poprzez działalność w organizacji kultywują wspólną tradycję wojskową, otacza opieką kombatantów, żołnierzy rezerwy i ich rodziny będące w potrzebie.

 Członkowie ZOR RP noszą odznakę związkową, która jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale przede wszystkim symbolem tradycji i wartości, którym hołdują.

 Związek ustanowił również srebrne i złote medale „Za Zasługi Dla ZOR RP” oraz medale pamiątkowe, którymi w uznaniu zasług mogą być honorowani  członkowie oraz osoby i instytucje zasłużone dla ZOR RP.