Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją patriotyczną skupiającą w swoich szeregach oficerów, podoficerów, kombatantów i osoby cywilne.

Do ZOR RP należą oficerowie rezerwy i w stanie spoczynku, a także żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby cywilne, które ze względu na swoje zainteresowania historią Polski i dziejami Wojska Polskiego oraz zaangażowanie patriotyczne i społeczne są predestynowane do działalności w ZOR RP.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  z lat 1922-1939 i kontynuuje jego działalność.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został utworzony 1 października 2012 r. i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 6 marca 2013 r. pod numerem 0000453353.

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej mieści się w Warszawie, ale jego siedzibą jest Nowy Dwór Mazowiecki.

Patronem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest Marszałek Józef Piłsudski. Popularyzowanie  osoby Marszałka, twórcy niepodległego Państwa Polskiego - jako wzorca patriotycznego należy do jednych z najważniejszych zadań członków ZOR RP.

Do głównych celów Związku należy zaliczyć m.in. działalność propagującą chwałę oręża polskiego, tradycje wojskowe i historię Polski,  gromadzenie pamiątek związanych z tradycją i historią WP, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o aktualnych problemach obronności państwa, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

Związek integruje środowisko żołnierzy rezerwy WP, którzy poprzez działalność w organizacji kultywują wspólną tradycję wojskową, otacza opieką kombatantów, żołnierzy rezerwy i ich rodziny będące w potrzebie.

Związek współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej (porozumienie o współpracy z 6.10.2014 r.), z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi i organizacjami społecznymi.

Członkowie Związku organizują konkursy i rajdy historyczne dla młodzieży, prowadzą żywe lekcje historii, opiekują się kombatantami, piszą książki historyczne, dbają o groby polskich bohaterów.

Członkowie ZOR RP noszą odznakę związkową, która jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale przede wszystkim symbolem tradycji i wartości, którym hołdują.

Związek ustanowił również srebrne i złote medale „Za Zasługi Dla ZOR RP” oraz medale pamiątkowe, którymi w uznaniu zasług mogą być honorowani  członkowie oraz osoby i instytucje zasłużone dla ZOR RP.