Sztandar

20 września 2015 r. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał sztandar, który zaprojektowali członkowie ZOR RP: Zbigniew Kiełb i Marcin Łada. Fundatorem sztandaru był Wiesław Jan Prusiecki – właściciel cytadeli Twierdzy Modlin. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa i mjr w st. spocz. prof. dr hab. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Sztandar na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty – prezesa ZG ZOR RP przekazał Maciej Jankowski – podsekretarz stanu w MON, w obecności Małgorzaty Kidawy Błońskiej - marszałek Sejmu RP. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu koszar modlińskiej cytadeli w ramach Historycznego Pikniku Militarnego zorganizowanego przez Grupę konkret S.A. i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.