Głównymi celami Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej są:

 

1) Upamiętnianie osób oraz miejsc walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,  a także propagowanie chwały oręża Wojska Polskiego.

2)  Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej społeczeństwa polskiego.

3) Integrowanie środowiska oficerów, chorążych, podoficerów rezerwy oraz osób cywilnych zainteresowanych historią, dla kultywowania tradycji przedwojennego Związku Oficerów Rezerwy RP.

4)  Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o aktualnych problemach obronności państwa.

5)  Prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

6) Popularyzowanie osoby i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego - jako wzorca patriotycznego.

7)  Pogłębianie   więzi  i  solidarności  żołnierskiej  pomiędzy  członkami Związku,  a żołnierzami służby czynnej Wojska Polskiego.

8)  Otaczanie opieką członków Związku, a zwłaszcza kombatantów i ich rodzin, będących w potrzebie.

9)  Gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych z tradycją i historią Wojska Polskiego.