Wręczenie sztandaru

 

20 września 2015 r. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał sztandar, który zaprojektowali członkowie ZOR RP: Zbigniew Kiełb i Marcin Łada.

Fundatorem sztandaru był Wiesław Jan Prusiecki – właściciel cytadeli Twierdzy Modlin.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa i mjr w st. spocz. prof. dr hab. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Sztandar na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty – prezesa ZG ZOR RP przekazał Maciej Jankowski – podsekretarz stanu w MON, w obecności Małgorzaty Kidawy Błońskiej - marszałek Sejmu RP.

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu koszar modlińskiej cytadeli w ramach Historycznego Pikniku Militarnego zorganizowanego przez Grupę konkret S.A. i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opis SZTANDARU Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Na awersie w polu białym, nawiązującym do jednej z barw Rzeczypospolitej Polskiej (koloru białego) nałożony jest krzyż w barwie czerwonej, nawiązującej do kolejnej barwy Rzeczypospolitej Polskiej (koloru czerwonego). W centralnej części sztandaru/krzyża znajduje się obowiązujący obecnie symbol państwa polskiego godło herbu Orzeł Biały, gdzie jest on srebrny i posiada złote szpony, dziób oraz koronę. Orzeł znajduje się w otwartym wieńcu zbudowanym z dwóch laurowych gałązek w kolorze złotym. Na ramionach krzyża dewiza Wojska Polskiego BÓG HONOR OJCZYZNA wykonane wielkimi literami w kolorze złotym, usytuowane symetrycznie, pojedynczo na środku ramion krzyża. Na jego dolnym ramieniu rok 1922 będący datą utworzenia Związku Oficerów Rezerwy w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Rok ten również w kolorze złotym umieszczony jest symetrycznie pośrodku ramienia krzyża. Między ramionami krzyża w czterech rogach płachty sztandaru, w białym polu skrót ZOR (Związek Oficerów Rezerwy) dużymi złotymi literami, gdzie znajduje się on w otwartym wieńcu zbudowanym z 2 laurowych gałązek w kolorze złotym.

Na rewersie w polu czerwonym, nawiązującym do jednej z barw Rzeczypospolitej Polskiej (koloru czerwonego), w jego centrum na środku znajduje się obecnie obowiązująca odznaka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie na ramionach białego krzyża, których wierzchołki ramion zakończone są kulkami, a on sam obwiedziony jest złotą obwódką są złote litery ZOR (Związku Oficerów Rezerwy) na prawym, lewym i górnym ramieniu. Na środku krzyża/odznaki znajduje się tarcza o prostej głowicy z dwóch łuków tworzących srebrną obwódkę, a w polu czerwonym jest srebrny Orzeł ze srebrną koroną. Pod tarczą skrzyżowane miecze, których rękojeści są złote, a ostrza srebrne, usytuowane są miedzy ramionami krzyża, tworzącymi odznakę. Nad odznaką w polu czerwonym w poziomie w dwóch wierszach napis ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY RZECZYPO- SPOLITEJ POLSKIEJ wykonany dużymi złotymi literami. Pod odznaką w polu czerwonym w poziomie, w jednym wierszu napis ZARZĄD GŁOWNY W WARSZAWIE, wykonany dużymi złotymi literami.

 

  • Poczet_sztandarowy_i_prezes_ZG_ZOR_RP
  • Rodzice_chrzestni_sztandaru

Rodzice chrzestni:

Anna Maria Anders - córka gen. W. Andersa i mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski - prezes Światowego Zwiąku Żołnierzy AK