Władze

Władze Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Główny

 1. Prezes Zarządu Głównego - płk rez. Alfred Kabata

 2. Wiceprezes Zarządu Głównego - Marcin Łada

 3. Wiceprezes Zarządu Głównego - ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski

   

 4. Sekretarz Zarządu Głównego - ppłk rez. Jerzy Białoskórski

 5. Skarbnik Zarządu Głównego – st. chor. szab. w st. spocz. Stefan Wyszyński

 6. Z-ca skarbnika Zarządu Głównego - Teresa Stroińska - Macińska
 7. Z-ca sekretarza Zarządu Głównego - plut. rez. Artur Wojciechowski

 8. Członek Zarządu Głównego - ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak
 9. Członek Zarządu Głównego - ppłk. w st. spocz. Janusz Zajączkowski
 10. Członek Zarządu Głównego - mł. chor. rez. Tomasz Dyzma
 11. Członek Zarządu Głównego - st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek
 12. Członek Zarządu Głównego - Lech Marczak
 13. Członek Zarządu Głównego – Kazimierz Szczerbatko
 14. Członek Zarządu Głównego - Henryk Ruszczyk

Główna Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący - st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Bakun

 2. Zastępca przewodniczącego - Sylwester Jankowski 

 3. Sekretarz – Elżbieta Wiercińska

 

Główny Sąd Koleżeński

 1. Przewodniczący - kpt. rez. Radosław Gądek
 2. Zastępca przewodniczącego - asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik
 3. Sekretarz – Rafał Kluba