Przyjęcie do ZOR

Przyjęcie w poczet członków ZOR RP

Wypełnienie deklaracji członkowskiej i jej przekazanie do Zarządu Koła lub Zarządu Okręgu właściwego dla miejsca zamieszkania jest podstawą ubiegania się o przyjęcie w poczet członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

O przyjęcie do Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą się ubiegać żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku, a także żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby cywilne , które ze względu na swoje zainteresowania historia Polski i dziejami Wojska Polskiego są predestynowane do działalności w ZOR RP.

Deklarację można także przesłać e-mailowo na adres sekretariatu Zarządu Głównego i jednocześnie pocztą. Do deklaracji należy załączyć jedno zdjęcie.

Po rozpatrzeniu deklaracji i wysłuchaniu kandydata zostaje podjęta decyzja
o jego przyjęciu do ZOR RP. Pozytywna decyzja oznacza konieczność nabycia odznak związkowych i uregulowania składki członkowskiej.

Uroczyste przyjęcie do grona Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez pasowanie szablą, następuje podczas uroczystości organizowanej przez Zarząd Główny lub Okręgi ZOR RP.