Porozumienie ZOR RP z MON

6 października 2014 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Ministra Obrony Narodowej porozumienie podpisał podsekretarz stanu Maciej Jankowski, a w imieniu ZOR RP płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego.

W podpisanym porozumieniu obie strony zobowiązały się, że będą współpracować ze sobą w następujących obszarach:

1)        pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

2)        edukacja obronna i obywatelska młodzieży;

3)        wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży;

4)        promocja służby wojskowej oraz rozwijania wśród młodzieży zainteresowania zawodem żołnierza;

5)        aktywizacja środowiska oficerów rezerwy do udziału w doskonaleniu kwalifikacji wojskowych w ramach ćwiczeń wojskowych i kursów kadry rezerwy oraz posiadania przydziałów kryzysowych i mobilizacyjnych.

Określono również szczegółowe działania ZOR RP i MON zmierzające do realizacji porozumienia.

 (k)

  • 0
  • 01
  • 02
  • 03