Zarząd Główny

 1. Prezes Zarządu Głównego - płk rez. Alfred Kabata

 2. Wiceprezes Zarządu Głównego - Marcin Łada

 3. Sekretarz Zarządu Głównego - mjr rez. Jerzy Białoskórski

 4. Skarbnik Zarządu Głównego – ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak

 5. Z-ca skarbnika i sekretarza –  Teresa Stroińska - Macińska

 6. Członek Zarządu Głównego - ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak

 7. Członek Zarządu Głównego - mjr. w st. spocz. Janusz Zajączkowski
 8. Członek Zarządu Głównego - st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek

 9. Członek Zarządu Głównego - st. sierż. rez. Tomasz Dyzma
 10. Członek Zarządu Głównego - Lech Marczak

 11. Członek Zarządu Głównego – Kazimierz Szczerbatko