Zarząd Główny

 1. Prezes Zarządu Głównego - płk rez. Alfred Kabata

 2. Wiceprezes Zarządu Głównego - Marcin Łada

 3. Wiceprezes Zarzadu Głównego - mjr rez. Krzysztof Tomaszewski

   

 4. Sekretarz Zarządu Głównego - mjr rez. Jerzy Białoskórski

 5. Skarbnik Zarządu Głównego – ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak

 6. Z-ca skarbnika Zarzadu Głównego- st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński

 7. Z-ca sekretarza Zarządu Głównego - st. kpr. rez. Artur Wojciechowski
 8. Członek Zarządu Głównego - ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak
 9. Członek Zarządu Głównego - mjr. w st. spocz. Janusz Zajączkowski
 10. Członek Zarządu Głównego - mł. chor. Tomasz Dyzma
 11. Członek Zarządu Głównego - st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek

 12. Członek Zarządu Głównego - Teresa Stroińska - Macińska
 13. Członek Zarządu Głównego - Lech Marczak

 14. Członek Zarządu Głównego – Kazimierz Szczerbatko

 15. Członek Zarządu Głównego - Henryk Ruszczyk