Zarząd Główny

 1. Prezes Zarządu Głównego - płk rez. Alfred Kabata

 2. Wiceprezes Zarządu Głównego - Marcin Łada

 3. Wiceprezes Zarządu Głównego - ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski

 4. Sekretarz Zarządu Głównego - mjr rez. Jerzy Białoskórski

 5. Skarbnik Zarządu Głównego – ppłk rez. Lech Tomasiak

 6. Z-ca skarbnika i sekretarza –  Teresa Stroińska - Macińska

 7. Członek Zarządu Głównego - ppłk rez. Henryk Marciniak

 8. Członek Zarządu Głównego - kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski
 9. Członek Zarządu Głównego - st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek

 10. Członek Zarządu Głównego - st. sierż. rez. Tomasz Dyzma
 11. Członek Zarządu Głównego - Lech Marczak

 12. Członek Zarządu Głównego – Kazimierz Szczerbatko