Opracowania historyczne

Rezerwiści w służbie II Rzeczypospolitej

Znane jest powiedzenie w języku wojskowym „Wojny wygrywa rezerwa”. W stwierdzeniu tym bez wątpienia jest dużo racji, ponieważ z samej definicji „rezerwa wojskowa” wynika ogromny zasób ludzki, armia byłych żołnierzy, od wyszkolenia których zależy zazwyczaj pomyślny koniec konfliktu zbrojnego czy wojny.

Bitwa pod Krzywopłotami w 1914 roku

Z cyklu „ Na kartach historii”

Bitwa pod Krzywopłotami w 1914 roku

Bitwa pod Krzywopłotami została stoczona w rejonie wsi Krzywopłoty (Gmina Klucze) na bagnach między Bydlinem a Załężem w dniach 17-18 listopada 1914 roku pomiędzy wojskami austro-węgierskimi w skład którego wchodziły Legiony Józefa Piłsudskiego oraz wojskami rosyjskimi. Bitwa była bardzo ważnym wydarzeniem w walkach na froncie wschodnim w czasie I Wojny Światowej.

Linia umocnień Stellung B1 na Pańskiej Górze w Zawierciu-Żerkowicach

Z cyklu „ Na kartach historii”

Wiosną 1944 roku, wobec spodziewanej ofensywy wojsk radzieckich ze wschodu, rozpoczęto budowę linii fortyfikacji polowej o nazwie Stellung B1. Około 80 schronów powstało w miejscowościach uznanych za strategiczne z uwagi na położenie terenowe oraz sieć dróg. Obiekty powstały na odcinku Podzamcze- Żerkowice-Podlesice-Hucisko-Góra Włodowska-Żarki.

Cmentarz Wojenny z I Wojny Światowej w Łazach

Jest to artykuł z cyklu „Na kartach historii", który pojawia się na łamach Kuriera Zawierciańskiego. Członek Śląskiego Okręgu ZOR RP st. kpr. rez. Damian Liszczyk nawiązał współpracę z redakcją lokalnej gazety Kurier Zawierciański, gdzie regularnie zamieszcza swoje artykuły z tego cyklu.