Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

5 października 2012 r. Starosta Nowodworski i Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowali uroczystość wręczenia odznaczeń i aktów mianowania.

Na uroczystość do starostwa powiatowego zaproszeni zostali m.in. Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Henryk Ruszczyk – burmistrz Zakroczymia, Adam Janas – b. starosta nowodworski,  płk dr Dariusz Kuleta – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz – szef sztabu 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hymnu narodowego i prezentacji multimedialnej dotyczącej udziału Okręgu Mazowieckiego ZOR RP w przygotowaniu uroczystego odsłonięcia dwóch tablic pamiątkowych w Murnau (Niemcy), którą przygotował  jeden z organizatorów tej uroczystości Marcin Łada – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego.

Następnie prowadzący uroczystość mjr rez. Józef Szatkowski odczytał decyzję Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP o przyjęciu w poczet członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty, który jest podporucznikiem rezerwy. Aktu przyjęcia w poczet członków organizacji poprzez pasowanie szablą dokonał prezes Okręgu płk rez. Alfred Kabata. Wręczył również staroście legitymację członkowską i medal okolicznościowy Okręgu z okazji 90-lecia ZOR RP. W poczet członków Związku przyjęty został także Kamil Malinowski.

Dekorowanie odznaczeniami rozpoczęto od odznaczeń państwowych. Jako pierwsza wystąpiła Barbara Malewska, Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP na wniosek SKWS „Nasza Gmina-Nasz Powiat”,  udekorowana została kilka dni wcześniej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przez wojewodę Jacka Kozłowskiego. Podczas gali w starostwie, odczytano decyzję Prezydenta RP o nadaniu odznaczenia oraz uhonorowano ją listami gratulacyjnymi i upominkami książkowymi.

Kolejnymi odznaczeniami państwowymi nadanymi na wniosek Ministra Obrony Narodowej były: Gwiazda Iraku i Gwiazdy Czadu. Otrzymali je ppłk rez. Ryszard Pawłowski oraz mjr rez. Stanisław Brachaczek i st. plut. rez. Artur Wyszyński. Dekoracji Gwiazdami Iraku i Gwiazdami Czadu dokonał płk Dariusz Kuleta w asyście ppłk. Mirosłąwa Marca.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej płk Dariusz Kuleta odznaczył Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju Jolantę Liszkiewicz – wiceprzewodniczącą SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.

Płk Dariusz Kuleta wraz z płk rez. Alfredem Kabatą wręczyli także złote i srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej członkom ZOR RP. Złote medale otrzymali Kazimierz Szczerbatko i Marcin Łada, a srebrne: ppłk rez. Marek Olszewski, kpt Zbigniew Paszkiewicz, nadkom. Tadeusz Maciński i st. chor. sztab. rez. Bolesław Morawski.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń, odczytano decyzje Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe oficerów Okręgu Mazowieckiego ZOR RP. Na stopień majora mianowany został kpt. Jerzy Białoskórski, a na stopień podpułkownika mjr Andrzej Rusinowski.

Akty mianowania i listy gratulacyjne od dyrektora Departamentu Kadr MON gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego wręczył szef WSzW płk Dariusz Kuleta.

Listy gratulacyjne i upominki nowo mianowanym w imieniu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP przekazał płk rez. Alfred Kabata, a w imieniu SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat” Jolanta Liszkiewicz.

Gratulacje  odznaczonym i mianowanym złożyli również płk Dariusz Kuleta i starosta Krzysztof Kapusta. Płk. Dariusz Kuleta podkreślił, że wszyscy uhonorowani podczas uroczystości zasługują na słowa najwyższego uznania za swoje zaangażowanie w działalności społecznej.

Starosta gratulując odznaczonym i mianowanym zapewnił prezesa płk. rez. Alfred Kabatę o woli dalszej współpracy z Okręgiem Mazowieckim ZOR RP.

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy pozowali do wspólnej fotografii.

(ak)

Foto: Kamil Malinowski

{phocagallery view=category|categoryid=173|limitstart=0|limitcount=0}