Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

12 listopada 2012 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie pułkownika rez. Alfreda Kabaty z uczniami nowodworskiego Zespołu Szkół specjalnych i podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej poświęcone historii odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz Batalionu Elektrotechnicznego.

Płk rez. Alfred Kabata jest historykiem, autorem książki „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie”, zeszytu historycznego i wielu artykułów dotyczących tej specjalistycznej jednostki WP okresu międzywojennego.

Płk rez. A. Kabacie towarzyszyli mjr rez. Jerzy Białoskórski, nadkom. w st. spocz. Tadeusz Maciński oraz Roman Kaczorowski, Jan Wiśniewski i Paweł Kabata. Spotkanie odbyło się na zaproszenie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Jolanty Lesak i kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej Elżbiety Gauzy. Jego przygotowaniem zajmowała się Teresa Macińska.

Podczas spotkania, które łączyło prelekcję z prezentacją multimedialną,  płk rez. A. Kabata zapoznał uczniów z historią odzyskania niepodległości przez Polskę i obchodami tego święta w latach 1920-1939. Podkreślił, że obchody Święta Niepodległości organizowane przez Batalion Elektrotechniczny trwały dwa dni. W przeddzień Święta Niepodległości odbywał się tzw. capstrzyk, czyli pochód ulicami Nowego Dworu Mazowieckiego, w którym poza wojskiem brali udział przedstawiciele władz miasta, organizacje społeczne i mieszkańcy. Trasa marszu wiodła ulicami: Al. Paderewskiego, Warszawską, Zakroczymską, Kościuszki i kończyła się przed koszarami jednostki wojskowej,  która stacjonowała w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji o organizacji batalionu, jego zadaniach, wyposażeniu i współpracy z władzami oraz ze społecznością Nowego Dworu Mazowieckiego. Dowiedziała się m. in., że w obiekcie, w którym znajduje się NOK, w latach 1922-1939 mieściła się elektrownia szkolna. Historia Batalionu Elektrotechnicznego ukazana została na tle fotografii pochodzących z okresu międzywojennego. Wzbogaciły ją też wspomnienia  Romana Kaczorowskiego.

W dalszej części spotkania płk rez. A. Kabata pokazał jej uczestnikom budynki, które wchodziły w skład koszar Batalionu Elektrotechnicznego.

Za przeprowadzoną lekcję historyczną płk rez. A. Kabacie podziękowała E. Gauza.

Na zakończenie delegacja młodzieży i oficerowie ZOR złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego.

(ak)

Foto: J. B.

{phocagallery view=category|categoryid=175|limitstart=0|limitcount=0}