Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

15 grudnia 2012 r. członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie zebrali się w Dworze Strzyżew k. Żelazowej Woli na spotkaniu wigilijnym inaugurującym działalność nowo utworzonego Związku.

Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na spotkanie byli m.in. Elżbieta Sobótka - konsul generalna w Monachium, Henryk Ruszczyk - burmistrz Zakroczymia, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik marszałka Województwa Mazowieckiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, płk Waldemar Zakrzewski – doradca szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP, ks. ppłk Andrzej Jakubiak – kapelan ZOR RP, Andrzej Melak – prezes Komitetu Katyńskiego, Michał Wykowski – prezes i Marek Kowalik – wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Urszula Przymus – prezes Rady Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Jolanta  Liszkiewicz – wiceprzewodnicząca SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Wojciech Olszański – przedstawiciel stowarzyszenia „Reduta Ordona”.

Przybyłych na spotkanie powitał płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego ZOR RP. Wiceprezes Marcin Łada przedstawił informację o historii miejsca w którym odbywało się spotkanie oraz przypomniał najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 r. przez Okręg Mazowiecki ZOR RP, którego działalność obecny Związek kontynuuje. Szczególną uwagę zwrócił na udział Związku w przygotowaniu i odsłonięciu dwóch tablic pamiątkowych w Murnau poświęconych pamięci więzionych w tamtejszym oflagu ponad pięć tysięcy polskich oficerów. Do tego wydarzenia nawiązała w swojej wypowiedzi Elżbieta Sobótka, która jako konsul generalny w Monachium odpowiadała za realizację tego przedsięwzięcia. Podkreśliła, że bez udziału Związku, a zwłaszcza zaangażowania Marcina Łady wykonanie i odsłonięcie tablic w planowanym terminie nie doszłoby do skutku.

Marcin Łada jako gospodarz spotkania poprosił płk. rez. Alfreda Kabatę – prezesa ZOR RP i Elżbietę Sobótkę – konsul generalną o odsłonięcie planszy z nową nazwą Związku.

Następnie odbyła się ceremonia przyjęcia Henryka Ruszczyka – burmistrza Zakroczymia do ZOR RP w charakterze członka honorowego. Ceremonia polegała na pasowaniu szablą przez płk. rez. Alfreda Kabaty i wypowiedzeniu formuły „przyjmuję pana w poczet członków honorowych Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej”. Burmistrzowi wręczono także odznakę organizacyjną ZOR RP.

Podczas spotkania odczytano decyzję o odznaczeniu przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za upamiętnianie historii Polski Jana Wiśniewskiego. Srebrny Krzyż Zasługi nadano na wniosek SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”. Płk rez. Alfred Kabata i Jolanta Liszkiewicz w imieniu kierowanych przez siebie organizacji złożyli odznaczonemu gratulacje i przekazali dyplomy oraz książki.

Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczono mjr. Przemysława Brukiewę, a medalami Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju: srebrnym płk rez. Alfreda Kabatę, a brązowym Marcin Ładę.

W uznaniu współpracy z ZOR RP Zarząd Główny przyznał medale 90 – lecia Związku następującym osobom: Elżbiecie Sobótce, płk. Waldemarowi Zakrzewskiemu, ks. ppłk. Andrzejowi Jakubiakowi, mjr. Przemysławowi Brukiewie, Michałowi Krzysztofowi Wykowskiemu, Markowi Kowalikowi.

Po zakończeniu części oficjalnej ks. ppłk A. Jakubiak odmówił okolicznościową modlitwę i pobłogosławił opłatki, którymi przełamali się uczestnicy spotkania. Złożyli sobie także nawzajem życzenia świąteczne.

(ak)

Foto: Kamil Malinowski

{phocagallery view=category|categoryid=180|limitstart=0|limitcount=0}