Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Udział Okręgu Lubelskiego ZOR RP i Związku Piłsudczyków w obchodach  11. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Lublinie

10 kwietnia 2021 r., w Lublinie odbyły się obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej, wydarzenia bez precedensu w historii Polski, w których udział wzięli członkowie Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Związku Piłsudczyków Oddział Lublin.

Okręg Lubelski ZOR RP i Związek Piłsudczyków Oddział Lublin reprezentowali: prezesi Lech Marczak i mł. chor. rez. Tomasz Dyzma oraz kpt. w st. spocz. Andrzej Bis.Warto przypomnieć, że w Lublinie została wypracowana i jest realizowana w niezmienionej formie od pierwszej rocznicy katastrofy wspólna formuła upamiętnienia tej narodowej tragedii, ponad partyjnymi podziałami, łączącą przedstawicieli różnych szczebli władz administracji państwowej i samorządowej, organizacji i instytucji pozarządowych, patriotycznych i niepodległościowych oraz świeckich i duchownych, z aktywnym udziałem młodzieży.

W tym roku ze względu na stan epidemii nie było możliwe upamiętnienie Ofiar tej katastrofy – wybitnych przedstawicieli narodu i państwa, którzy zginęli tragicznie pełniąc służbę publiczną - w dotychczasowy sposób. O godz. 17.00 reprezentanci Społecznego Komitetu -Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Marcin Krzysztofik, Dowódca Garnizonu Lublin ppłk Michał Szmajda oraz Przewodniczący Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą Ofiary Katastrofy Smoleńskiej na budynku klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42, jako symbol hołdu i wdzięcznej pamięci Mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny o 96 Ofiarach smoleńskiej tragedii. Również delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP i Związku Piłsudczyków złożyła wiązankę pod wspomnianą tablicą.

O godz. 18.00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie została odprawiona msza św. pod przewodnictwem JE bpa Józefa WróblaPo mszy św. sprawowanej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą Ofiary Katastrofy Smoleńskiej, na placu przy kościele MB Królowej Polski.

Tomasz Dyzma

Foto: Andrzej Bis

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04