Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto Związku Oficerów Rezerwy RP

 

6 lipca 2013 r. w Zakroczymiu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej i spotkanie z okazji Święta Związku. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie członkom organizacji nowych odznak i legitymacji członkowskich.

Święto Związku przypada 16 czerwca, w rocznicę zatwierdzenia w 1922 r. przez władze państwowe pierwszego statutu ZOR RP, ale ze względów organizacyjnych przełożono je w bieżącym roku na 6 lipca.

Przybyłych na posiedzenie ZG i spotkanie członków Związku i zaproszonych gości powitali jego współorganizatorzy – burmistrz Zakroczymia Henryk Ruszczyk i prezes ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu państwowego i przedstawienia programu spotkania przez Marcina Ładę – wiceprezesa ZG ZOR, po którym zarys historii Zakroczymia od powstania styczniowego do zakończenia II wojny światowej omówił Kazimierz Szczerbatko.

Płk rez. Alfred Kabata zapoznał zebranych z zarysem historii Związku Oficerów Rezerwy RP, którego początki jako organizacji ogólnopolskiej sięgają 1922 r. Już jednak w 1921 r. powstawały autonomiczne struktury o tej samej nazwie w różnych regionach kraju. Dodał, że w latach 1923-1928 Związek przyjął nazwę Centralny Związek Oficerów Rezerwy RP. Do nazwy ZOR RP powrócono po zmianie statutu we wrześniu 1928 r. Największy rozkwit Związku przypadał na lata 1932-1939, kiedy jego prezesem był gen. bryg. rez. dr Roman Górecki.

Prezes Związku omówił także działalność ZOR RP w I półroczu 2013 r.

Z podejmowanych przedsięwzięć na szczególne podkreślenie  zasługuje zorganizowanie uroczystości Katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim i na Lubelszczyźnie, podczas których posadzono „Dęby pamięci” poświęcone oficerom zamordowanym w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Podczas posiedzenia ZG przyjęto uchwały o utworzeniu Okręgu Południowo-Wschodniego obejmującego województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie oraz o zorganizowaniu w 2014 r. konkursu historycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej zatytułowanego „Powstanie warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków”.

Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Południowo-Wschodniego z jego prezesem mjr. w st. spocz. Andrzejem Półchłopkiem, prezesem Koła nr 1 w Lublinie st. sierż. Edmundem Krawczykiem i prezesem Koła nr 2 w Stalowej Woli Mateuszem Derylakiem.

Na wniosek mjr. w st. spocz. A. Półchłopka uczczono pamięć gen. Władysława Sikorskiego i Polaków zamordowanych na Wołyniu w rocznicę tych wydarzeń.

List do uczestników spotkania skierował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który odczytał jego przedstawiciel Zbigniew Czaplicki.

Święto ZOR RP było okazją do wyróżnień i odznaczeń. Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski za zasługi w upamiętnianiu ofiar zbrodni Katyńskiej odznaczył płk. rez. Alfreda Kabatę – prezesa ZG i Marcina Ładę  - wiceprezesa ZG medalami Za Zasługi dla Stowarzyszenia. Mjr w st. spocz. Andrzej Półchłopek , jako kanclerz kapituły Krzyża Kresowego odznaczył tym Krzyżem Henryka Ruszczyka – burmistrza Zakroczymia, za pomoc okazywaną ZOR RP.

Zarząd Główny ZOR RP wyróżnił medalami okolicznościowymi za zaangażowanie w działalności Związku i upamiętnianie miejsc pamięci narodowej: Jerzego Misiaka – dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (otrzymał również dyplom), mjr. w st. st. spocz. Andrzeja Półchłopka, sierż. w st. spocz. Edmunda Krawczyka i Mateusza Derylaka. Dyplom uznania otrzymał Dariusz Parzyszek ze Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela”.

Marcin Łada – wiceprezes ZG uhonorował płk rez. Alfreda Kabatę ryngrafem z wizerunkiem orła, a burmistrza Henryka Ruszczyka książką o Marszałku Józefie Piłsudskim. Dyrektor Jerzy Misiak przekazał na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty ryngraf z logo Kampinoskiego Parku Narodowego i okolicznościowe publikacje na temat parku.

Członkowie lubelskiego koła ZOR RP przekazali prezesowi ZG płk rez. Alfredowi Kabacie najnowsze publikacje zawierające biogramy oficerów zamordowanych w Katyniu.

Zabierając głos, Jolanta Liszkiewicz – wiceprzewodnicząca Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat” wyraziła uznanie dla płk. rez. Alfreda Kabaty za konsekwencję w działaniu, dzięki czemu możliwe było utworzenie nowej organizacji i jej sukcesywny rozwój.

W poczet nowych członków ZOR RP przyjęto ppor. w st. spocz. Jerzego Tomasini z Warszawy i sierż. w st. spocz. Hilarego Jechowicza z Kazunia Polskiego.

Za wspieranie działalności statutowej Związku tytuł członka wspierającego nadano Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Dworze Mazowieckim i jego prezesowi Piotrowi Ciuchcie.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w spotkaniu byli m. in.:  Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Jerzy Misiak - dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, Piotr Ciuchta – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, Marek Krystyniak – wiceprezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Krzysztof Wykowski i Marek Kowalik – prezes i wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Jolanta Liszkiewicz, i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Dariusz Parzyszek – przedstawiciel Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela” .

(k)

Fot. Kamil Malinowski

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12