Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Prezes ZOR RP  w 5 pułku chemicznym w Tarnowskich Górach

29 lipca 2013 r. prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata spotkał się z ppłk. Mirosławem Kobryniem pełniącym obowiązki dowódcy 5 pułku chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach.

Dowódca pułku płk Bogdan Kula przebywał w tym czasie na urlopie wypoczynkowym.

Płk rez. Alfred Kabata poinformował ppłk. Mirosława Kobrynia, że Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją patriotyczną, skupiającą w swoich szeregach oficerów, podoficerów, kombatantów i osoby cywilne. Podkreślił , że Związek dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1922-1939 i kontynuuje jego działalność. W 1938 r. Związek na terenie Województwa Śląskiego posiadał 19 Kół i liczył 1981 członków. W tej liczbie było kilkudziesięciu członków tarnogórskiego Koła ZOR RP.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został utworzony
15 listopada 2012 r. i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 6 marca 2013 r. pod numerem 0000453353. Siedzibą Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest Miasto Stołeczne Warszawa. Związek posiada swoje struktury w różnych regionach kraju, tworzy je również w Województwie Śląskim. Pełnomocnikiem Związku do utworzenia Koła ZOR RP w Tarnowskich Górach jest kpt. rez. Krzysztof Tomaszewski.

Wśród celów realizowanych przez ZOR RP są m. in.: działalność propagująca chwałę oręża polskiego, gromadzenie pamiątek związanych z tradycją i historią WP, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o aktualnych problemach obronności państwa, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej. O swojej działalności, Związek na bieżąco informuje na stronie internetowej www.zorrp.org.

Ppłk Mirosław Kobryń z życzliwością odniósł się do możliwości współpracy z ZOR RP, deklarując iż poinformuje kadrę zawodową o tworzących się w Tarnowskich Górach strukturach Związku, a treść rozmowy przekaże płk. Bogdanowi Kuli.

Płk rez. Alfred Kabata zapowiedział również gotowość przekazania pułkowi opracowanej przez siebie monografii poświęconej patronowi pułku gen. broni Leonowi Berbeckiemu, a także innych materiałów dotyczących tego wybitnego generała II RP. Ustalono, że nastąpi to w dogodnym dla obu stron terminie.

(ak)

  • L 1
  • L 2
  • L 3
  • L 4