Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2013 r. delegacja Koła nr 1 Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Lublin uczestniczyła w uroczystościach Święta wojska Polskiego.

Delegację ZOR RP stanowili: st. sierż. Edmund Krawczyk – prezes Koła, sierż. ZS Lech Marczak – wiceprezes (jednocześnie Komendant Oddziału Puławy Związku Strzeleckiego) oraz sierż. ZS Tomasz Dyzma (jednocześnie Prezes Związku Piłsudczyków w Lublinie).

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Garnizonowym, którą sprawował w intencji żołnierzy i pracowników wojska Garnizonu Lublin ksiądz mjr Andrzej Piersiak. Homilię wygłosił ks. por. Maciej Śliwa. Po mszy  świętej poczty sztandarowe i kompanie honorowe: Wielonarodowej Brygady, Policji, Straży Pożarnej, Izby Celnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Służby Więziennej,   goście i mieszkańcy Lublina  przemaszerowali  na Plac Litewski, gdzie rozpoczęły się uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Wśród gości, którzy swą obecnością uświetnili uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego znaleźli się m. in. Jolanta Szołno-Koguc - Wojewoda Lubelski oraz Krzysztof Żuk - Prezydent Lublina.

Dowódca Wielonarodowej Brygady płk Dariusz Sobotka w swoim wystąpieniu z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego przypomniał genezę Święta.

Podczas uroczystości członkowie delegacji ZOR RP odczytali decyzję Zarządu Głównego (na wniosek Zarządu Koła) o nadaniu członkostwa wspierającego. Nowymi członkami wspierającymi Związku zostali:

  • płk Dariusz Sobotka – dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie;

  • ppłk Mariusz Gałęziowski – szef sztabu dowództwa Wielonarodowej Brygady w Lublinie;

  • ppłk Jan Górniak – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

    w Lublinie;

  • mjr Adam Grzebalski – szef sekcji wychowawczej dowództwa Wielonarodowej Brygady w Lublinie.

Nowym członkom wspierającym wręczono odznaki organizacyjne i dyplomy.

W trakcie obchodów zaprezentowano pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej, sprzęt będący na wyposażeniu batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady i Warsztatów Technicznych.

Na zakończenie uroczystości delegacja Koła ZOR RP złożyła wieniec i zapaliła znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Lech Marczak, (k)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4