Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

25 kwietnia 2010 r. Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz władze Nowego Dworu Mazowieckiego zorganizowali uroczystości z okazji 70 rocznicy zbrodni Katyńskiej.

 

 

Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał prezes Okręgu Mazowieckiego ppłk rez. Alfred Kabata. W uroczystościach uczestniczyły rodziny pomordowanych w Katyniu i Charkowie oficerów wywodzących się ze stacjonującego w Nowym Dworze Mazowieckim, w latach 1921-1939, Batalionu Elektrotechnicznego. Wśród nich byli: Krystyna Tomasini Dostatnia-córka kpt. Zbigniewa Tomasiniego oraz jej córka i wnuk, Maria Dybaczewska-córka mjr Piotra Dybaczewskiego,  Bohdan Sobiewski-syn kpt. Franciszka Sobiewskiego.

Na uroczystość przybyli: Krystyna Brydowska - wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich, Jacek Polańczyk - dyrektor departamentu orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz – prezes ZG ZOR RP, płk Mieczysław Rejman-przedstawiciel szefa Sztabu Generalnego, płk dr Piotr Jurek – zastępca dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, płk Jarosław Dębski – przedstawiciel dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, ppłk Robert Sipko – przedstawiciel 2 Mazowieckiej Brygady Saperów, mjr Bogdan Lachawiec – zastępca dowódcy 60 wieliszewskiego dywizjonu rakietowego, nadkom. Przemysław Suchecki – I zastępca komendanta powiatowego policji, brygadier Andrzej Hiszpański – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie k. Myszyńca powiat ostrołęcki, Krzysztof Kapusta - starosta nowodworski, Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Kowalski - burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski - przewodniczący Rady Miejskiej.

Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana msza św. w kościele św. Michała Archanioła, którą odprawili proboszcz parafii ks. Bogdan Sankowski, ks. ppłk Andrzej Jakubiak i ks. Stanisław Wawrzyniak z Celestynowa. W homilii ks. B. Sankowski mówiąc o zbrodni sprzed 70 laty, nawiązał również do tragicznych wydarzeń pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Na zakończenie mszy św. ks. ppłk
A. Jakubiak przedstawił relację ze swojego pobytu w Moskwie i udziału w identyfikacji ciał osób, które zginęły w katastrofie.

Kompanię honorową wystawiła 2 Mazowiecka Brygada Saperów w Kazuniu, a sztandar wojskowy poza kazuńską brygadą również 60 wieliszewski dywizjon rakietowy w Olszewnicy Starej. W uroczystości uczestniczyli także harcerze, młodzież szkolna, kombatanci, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Kampinos” i stowarzyszenie 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie pod dowództwem st. chor. sztab. rez. Janusza Bylinki-Nehrebeckiego.

Po mszy św. głos zabrali burmistrz Jacek Kowalski, wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich Krystyna Brydowska i prezes ZG ZOR płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz. Następnie z okolicznościowym programem artystycznym wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowano fotografie i odczytano nazwiska oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, a także spoza batalionu, zamordowanych  w Katyniu i Charkowie.

Z kościoła uczestnicy uroczystości udali się na skwer przed Urzędem Miejskim, gdzie posadzono „Dąb Pamięci” upamiętniający zamordowanego w Charkowie kpt. Zbigniewa Tomasini. Pod „Dębem Pamięci” umieszczono tabliczkę epitafijną. Kpt. Zbigniew Tomasini pełnił służbę w Batalionie Elektrotechnicznym w Nowym Dworze Mazowieckim. W swoim wystąpieniu dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz, poinformowała, że szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „Katyń-ocalić od zapomnienia". Życiorys kpt. Z. Tomasini odczytał jeden z uczniów tej szkoły. Córka kpt. Z. Tomasini podziękowała za upamiętnienie jej ojca i do miejsca, w którym miał być posadzony „Dąb Pamięci” wsypała ziemię przywiezioną z Katynia i Charkowa. Następnie odbył się apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty.

Podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi i rodzinami pomordowanych oficerów podziękowanie na ręce ppłk A. Kabaty, władz miasta i Zespołu Szkół nr 2 przekazała córka kpt. Z. Tomasiniego Krystyna Dostatnia z Gdańska. Podziękowanie ppłk. A. Kabacie wyraziła też M. Grzegorczyk za przekazanie biogramu poświęconego kpt. Franciszkowi Sobiewskiemu, któremu szkoła w Wykrocie posadziła „Dąb Pamięci” 13 kwietnia 2010 r. Podziękowała również por. rez. Sławomirowi Łazorowi za udział w tych uroczystościach.

Na wniosek prezesa Okręgu Mazowieckiego prezes ZG ZOR RP   płk  w st. spocz. S. Tomaszkiewicz za współpracę ze Związkiem odznaczył burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego srebrnym Medalem Za Zasługi dla ZOR RP.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książkę autorstwa ppłk rez. Alfreda Kabaty zatytułowaną „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu
i Charkowie”.

(ak)

Foto: Marcin Giziński, Barbara Malewska

 

{phocagallery view=category|categoryid=55|limitstart=0|limitcount=0}