Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

3 września 2010 r. 2 Mazowiecka Brygada Saperów obchodziła swoje święto, związane z utworzeniem jednostki 66 lat temu. Święto to połączone było z pożegnaniem dowódcy brygady płk Waldemara Zakrzewskiego.

Płk Waldemar Zakrzewski odchodzi na podyplomowe studia polityki obronnej (generalskie) do AON-u. Podczas uroczystej zbiórki, w obecności zastępcy szefa Szkolenia Wojsk Lądowych gen. bryg. Stanisława Butlaka, przekazał on sztandar jednostki swojemu zastępcy płk. Andrzejowi Dutce, który będzie nią dowodził do czasu przybycia do jednostki nowego dowódcy. Podpisanie przekazania obowiązków nastąpiło w sali tradycji.

Na uroczystości do Kazunia przybyli m.in. Jadwiga Zakrzewska-wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, gen. dyw. Janusz Lalka – szef Inżynierii Wojskowej, gen. bryg. Zygmunt Duleba – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk rez. Alfred Kabata, ppłk rez. Wiesław Patuła, mjr rez. Krzysztof Maziejuk, rtm. Marcin Łada.

Podczas uroczystości poseł Jadwiga Zakrzewska, przy współudziale generałów: Lalki i Butlaka, wręczyła w imieniu Ministra Obrony Narodowej, prezesowi Okręgu Mazowieckiego Alfredowi Kabacie akt mianowania na stopień pułkownika. Minister Obrony Narodowej mianował prezesa Okręgu na stopień pułkownika z dniem 15 sierpnia 2010 r.

Z kolei płk A. Kabata udekorował płk. W. Zakrzewskiego Złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, przyznanym mu na wniosek ZG ZOR RP przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W drugiej części uroczystości delegacja ZOR RP wzięła udział w odsłonięciu tablicy poświęconej saperowi, który zginął w Afganistanie, apelu poległych i złożeniu kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych saperów.

W sali tradycji członkowie Okręgu Mazowieckiego podziękowali płk. W. Zakrzewskiemu za trwająca ponad trzy lata współpracę i wyrazili nadzieję na jej kontynuowanie na nowym stanowisku służbowym. Życzyli mu również szlifów generalskich. Wyrazem uznania za współpracę było nadanie płk. Zakrzewskiemu przez ZG ZOR RP, na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego, honorowego członkostwa Związku. Jako potwierdzenie honorowego członkostwa wręczono płk. Zakrzewskiemu akt nadania i odznaki ZOR RP. Ponadto w imieniu Okręgu Mazowieckiego wręczono byłemu już dowódcy kazuńskiej brygady upominek, którym była płaskorzeźba Marszałka Józefa Piłsudskiego z dołączoną dedykacją oraz pismo okolicznościowe.

Uroczystość zakończyła tradycyjna żołnierska grochówka.

Foto: Marcin Łada

{phocagallery view=category|categoryid=79|limitstart=0|limitcount=0}