Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

11 listopada- Dzień Święta Niepodległości Polski- był w Starych Babicach okazją nie tylko do patriotycznego spotkania, ale również do podziękowań składanych osobom zasłużonym dla Małej Ojczyzny- dla Ziemi Babickiej. W Szkole Podstawowej w Starych Babicach odbyła się uroczysta akademia, dzieci przygotowały spektakl teatralny i zaśpiewały kilka piosenek Głos zabrał również wójt gminy Krzysztof Turek podkreślając w przemówieniu znaczenie 11 listopada dla historii Polski.

W imieniu samorządu podziękował zasłużonym osobom, które przyczyniły się do powstania Miejsc Pamięci Narodowej na terenie babickiej gminy. Pamiątkowe statuetki wręczono około 30 osobom.

Następnie Marcin Łada – prezes babickiego koła Związku Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej poinformował zebranych, że na wniosek Zarządu Koła ZOR RP w Starych Babicach, Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk Alfred Kabata zgłosił wniosek do Zarządu Głównego ZPR RP o uhonorowanie najbardziej zasłużonych dla spraw patriotycznych osób i instytucji działających w gminie Stare Babice.

Prezes ZG ZOR RP płk Stanisław Tomaszkiewicz nadał Srebrne Medale Zasługi dla ZOR RP następującym osobom i instytucjom:

1. Krzysztofowi Turkowi- wójtowi Gminy Stare Babice

2. Jolancie Stępniak Z-cy wójta Gminy Stare Babice

3. Romanowi Balcerowiakowi- insp. ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i OC

4. Marcinowi Klimkowi- kierownikowi referatu gospodarki komunalnej

5. Jerzemu Raczkowi- członkowi koła ZOR RP w Starych Babicach

6. Radzie Gminy Stare Babice

W dalszej części uroczystości nastąpiła dekoracja wymienionych osób. W imieniu Rady Gminy medal odebrał przewodniczący Henryk Kuncewicz. Medale wręczali: prezes koła ZOR RP Marcin Łada i wiceprezes Bogdan Mińkowski.

Prezes M. Łada podkreślił zasługi uhonorowanych osób dla powstania Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Stare Babice:

Wójt Krzysztof Turek podjął decyzje umożliwiające powstanie pomnika poświęconego Obrońcom Ziemi Babickiej, Alei Dębów Katyńskich i Pomnika 1939-1944

w Borzęcinie Dużym. Zaangażował się osobiście poświęcając swój wolny czas i nadzorując wykonanie wielu prac.

Zastępca Wójta Jolanta Stępniak wykonała ogromną pracę organizacyjną, zarówno podczas powstawania koncepcji jak i przy realizacji Miejsc Pamięci Narodowej. Potrafiła skupić wokół tej idei wielu ludzi o patriotycznych sercach i doprowadziła dzieło do samego końca.

Kpt. rez. Roman Balcerowiak potrafił skupić wszystkie czynniki dotyczące wielu aspektów Miejsc Pamięci Narodowej i perfekcyjnie przygotować uroczystości związane z otwarciem tych miejsc. Od lat przygotowuje i prowadzi gminne uroczystości patriotyczne.

Marcin Klimek osobiście uczestniczył i nadzorował wykonanie wszystkich prac dotyczących powstania Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy, angażując się także w wolnym czasie w doprowadzenie przedsięwzięcia do zakończenia w określonym terminie.

Jerzy Raczek wykonał na przestrzeni wielu lat ogromną pracę historyczną publikując książki i artykuły dotyczące m.in. Radiostacji Babice i historii okolicznych terenów.

Rada Gminy pod przewodnictwem Henryka Kuncewicza podjęła decyzję o budowie trzech Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy i decyzję, na mocy której, odnowiono Cmentarz Wojenny w Starych Babicach.

-Szanowni Państwo! Historia jest najlepszą nauczycielką życia. W tym powiedzeniu nie ma przesady. Pamięć o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę w obronie Ziemi Babickiej, a także w obronie Warszawy i Polski, musi trwać. Dzięki nim dziś my możemy żyć w wolnym kraju, a nasza młodzież może poznawać prawdę o czynach swoich dziadków i pradziadków. Stworzenie Miejsc Pamięci Narodowej w babickiej gminie jest przejawem głębokiego patriotyzmu gospodarzy tej Ziemi- wszystkich radnych i władz gminy- Wójta i jego Zastępcy. Wszystkim tym osobom za wzniesienie tego wspaniałego dzieła patriotycznego w piątej kadencji samorządu, składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie- powiedział Marcin Łada.

(M.Ł)

Foto: M. Łada

 

{phocagallery view=category|categoryid=88|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}