Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Działając w orbicie spraw patriotycznych, zawsze zastanawiam się, czym jest dla współczesnych ludzi tradycja, pojęcie honoru i poczucie wspólnoty narodowej. Czy w dzisiejszym zapędzonym świecie jest jeszcze miejsce na wspominanie dziejów II Rzeczypospolitej i wcześniejszych, na wspominanie chwały oręża Wojska Polskiego i tragicznych doświadczeń naszego narodu?

Wspominanie i upamiętnianie wolne od polityki, wolne od jakichkolwiek korzyści materialnych i wyborczych, wspominanie wyłącznie dla podtrzymywania pamięci i ducha narodowego, dla budowania jedności społeczeństwa i dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Tylko dla tego!

Życie codzienne, choć nieusłane różami, przynosi jednak dowody, że takie działanie ma sens. Kierując się powyższymi przesłankami, właśnie tak działamy w Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej (ZOR RP) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Babickim Kole im. Obrońców Radiostacji Babice.

To już 90 lat!

Chciałbym przypomnieć, że ZOR RP obchodzi w tym roku 90. rocznicę swego powstania. Utworzony został w 1921 roku, po wojnie polsko-sowieckiej z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W czasach PRL-u działanie tej organizacji było zakazane. Reaktywowano ją w 1991 roku i od tego czasu działa na terenie całej Polski. Dziś należy do niej około 3,5 tys. osób: mężczyzn i kobiet, oficerów i ludzi bez stopni wojskowych – wszystkich jednak łączy jedno – miłość do polskiej tradycji i historii, potrzeba kultywowania najlepszych tradycji wojskowych II Rzeczypospolitej i umiłowanie Ojczyzny.

Patronem organizacji w skali ogólnopolskiej jest Marszałek Józef Piłsudski. Jego słowa dotyczące narodu, który pozbawiony tradycji przestaje być narodem, a staje się jedynie zbiorem ludzi zamieszkujących czasowo dane terytorium – zagrzewają nas, członków ZOR RP, do pracy i do walki o to, abyśmy zawsze, mimo wszelkich pokus i przeciwności, byli narodem.

Na Ziemi Babickiej

Babickie Koło ZOR RP powstało 18 stycznia 2008 roku. Jego pierwszym prezesem był komandor ppor. Jan Puścian. Dziś ze wzruszeniem wspominam początkowy okres naszej działalności, jeszcze nieporadnej, ale już pełnej zapału.

Na spotkaniu założycielskim Koła obecny był Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP i Wiceprezes Zarządu Głównego ZOR RP – pułkownik Alfred Kabata. Bardzo cenimy sobie to, że na jego fachową pomoc, wsparcie i życzliwość zawsze możemy liczyć. Był  z nami również wtedy, dziś już śp., Grzegorz Nieroda – wspaniały kolega, bardzo oddany sprawom patriotycznym. Razem mieliśmy obstalować mundury… Dziś już nie ma Go wśród nas, odszedł nagle w sile wieku, zawsze jednak jest obecny we wspomnieniach i pamięci kolegów.

Niestety w ciągu ostatnich lat odeszło kilku wspaniałych ludzi,

z którymi współpracowaliśmy. Katastrofa Smoleńska zabrała Andrzeja Przewoźnika – Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – odsłaniał razem z Wójtem Krzysztofem Turkiem pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi Babickiej. Razem z nim odeszło wielu wspaniałych ludzi, których zdążyliśmy poznać. Upamiętnia ich dziś Aleja Dębów Katyńskich  w Starych Babicach.

W tym roku odszedł przyjaciel naszego Koła pułkownik Antoni Tomczyk – autor wspaniałych książek o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Był u nas na kilku wykładach historycznych. Zawsze słuchaliśmy Go z wielkim zainteresowaniem i szacunkiem. Pozostaje na zawsze pamięć…

Nowy ceremoniał

W lutym br. w Starych Babicach odbyło się zebranie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP, z tej okazji gościliśmy przedstawicieli wszystkich mazowieckich Kół naszej organizacji. Omawiano różne zagadnienia dotyczące działalności patriotycznej. Jednym 

z ważniejszych było zorganizowanie w roku ubiegłym konkursu poświęconego „90. Rocznicy Bitwy Warszawskiej”. Cieszę się, że

z tej okazji mogłem pochwalić się osiągnięciami młodzieży

z babickiej gminy, troje uczniów z borzęcińskiego ZSP zajęło znaczące miejsca w tej historycznej rywalizacji i zostało wyróżnionych dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Przy okazji zebrania zaakceptowano i wprowadzono do ceremoniału mazowieckiego ZOR RP pomysł opracowany w naszym Kole, dotyczący przyjmowania nowych osób do organizacji. Wykorzystujemy w tym celu szablę oficerską wz. 21, którą pasowane są osoby wstępujące w nasze szeregi. Aktu pasowania dokonuje Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP, wypowiadając formułę: „Przyjmuję Pana (Panią) w szeregi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej”. Przyjmowany odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny!”.

W tym roku szeregi naszego Koła zasilili, jako członkowie zwyczajni: Paweł Piotrowski, Leszek Poborczyk i Tadeusz Wiśniewski, jako członkowie honorowi: Henryk Kuncewicz i dr Dariusz Śladowski.

Ten rok jest wyjątkowy dla naszej organizacji. Z okazji jubileuszu ufundowaliśmy tablicę dla Alei Dębów Katyńskich, podjęliśmy jeszcze kilka wyzwań, o których wspomnę poniżej. Centralne obchody 90-lecia ZOR RP zaplanowano 29 października 2011 r.

w Poznaniu, tam bowiem znajduje się Zarząd Główny ZOR RP  z Prezesem całej organizacji pułkownikiem Stanisławem Tomaszkiewiczem.

Rajd Historyczny łączy pokolenia

16 kwietnia po raz kolejny zorganizowaliśmy na terenie gminy Rajd Historyczny „Szlakiem Naszej Historii”. Jest to impreza regionalna, która od 26 lat odbywa się pod kierunkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i obejmuje swoim zasięgiem kilka dzielnic Warszawy, oraz miasta i gminy: Pruszków, Piastów, Lesznowolę, Raszyn, Ożarów Mazowiecki, a od dwóch lat również Stare Babice.

Podczas rajdu młodzież w patrolach pieszych lub rowerowych pod opieką dorosłych odwiedza Miejsca Pamięci Narodowej położone na wybranym terenie. Przy każdym z nich stoją członkowie AK, harcerze, a w naszym przypadku członkowie i sympatycy ZOR RP, którzy opowiadają młodzieży o historii upamiętnionych miejsc. Rajdowicze po zakończeniu imprezy składają prace dotyczące jednego z wybranych przez nich miejsc. Impreza łączy pokolenia, a młodzież, dowiadując się o wydarzeniach, które rozgrywały się w naszej gminie przed wieloma laty wprost chłonie żywą lekcję historii. Dla zainteresowanych warto ponieść trud organizowania takich imprez.

Na terenie naszej gminy mamy dziś 7 miejsc ważnych z punktu widzenia historii: Pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi Babickiej, Cmentarz Wojenny w Starych Babicach, tablicę dotyczącą Radiostacji Babice, Aleję Dębów Katyńskich, pomnik 1939-1944 w Borzęcinie Dużym, Kwaterę Wojenną na Cmentarzu w Borzęcinie i pomnik

w Umiastowie (upamiętniający mieszkańców Umiastowa i Topolina). W tegorocznym rajdzie wzięło udział około 120 dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół naszej gminy. Pod koniec roku szkolnego uczestnicy rajdu otrzymali certyfikaty i nagrody ufundowane przez Wójta Krzysztofa Turka, który objął patronat honorowy nad rajdem organizowanym na naszym terenie.

Porucznik Feliks Dudek – kombatant na medal!

Jednym z członków naszego Koła jest porucznik Feliks Dudek, który ukończył 2 maja (w Święto Flagi Narodowej) 90 lat. Pan Feliks jest równolatkiem naszej organizacji. Brał czynny udział w II Wojnie Światowej, był więźniem Oświęcimia, a po wyzwoleniu obozu walczył z Niemcami. W swojej drodze do Berlina doszedł do Heidelbergu.

Dziś wspiera naszą działalność patriotyczną i mimo złotego wieku, dysponuje dobrą kondycją. Mieszkańcy gminy często widują Pana Feliksa, gdy uczestniczy w różnych uroczystościach, występując

w składzie pocztu sztandarowego kombatantów.

Za swoją działalność patriotyczną porucznik Feliks Dudek, podczas majowej sesji Rady Gminy, uhonorowany został Srebrnym Medalem Zasługi dla ZOR RP.

Upamiętnimy bohaterskiego majora

Oprócz codziennej działalności patriotycznej babicki ZOR RP zajmuje się także upamiętnianiem naszych bohaterów. W tym roku przypada 70. rocznica śmierci majora Jacka Decowskiego – obrońcy Reduty Babice z 1939 r. Przyjaciel naszego Koła – pułkownik Kazimierz Dymek zaproponował, abyśmy uczcili pamięć bohatera pamiątkową tablicą, która zostanie złożona na jego grobie w Murnau. Pan Pułkownik opracował jej projekt, rozpoczęliśmy zatem starania 

w celu dopełnienia wszystkich spraw formalnych potrzebnych do realizacji tego przedsięwzięcia. W swoim pomyśle poszliśmy nieco dalej, planujemy bowiem nawiązać kontakty partnerskie z gminą Murnau w celu szerzenia idei pojednania pomiędzy narodami, a na babickim Cmentarzu Wojennym planujemy odsłonić pamiątkową tablicę poświęconą majorowi Decowskiemu. Mamy nadzieję, że część z tych zamierzeń uda się zrealizować jeszcze w br.

Słowo pisane zostaje

Moim zdaniem najwspanialszym wynalazkiem ludzkości jest stworzenie liter umożliwiających zapisanie własnych myśli dla innych. Czym byłaby ludzkość bez pisma? Również w tej dziedzinie ZOR RP ma się czym pochwalić. Wspaniały kierunek tej działalności wyznaczył Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk Alfred Kabata, pisząc książkę pt. „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie”. Pięknie wydana praca poświęcona jest oficerom Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanym w Katyniu i Charkowie i kultywowaniu pamięci 

o nich. Polecamy ją wszystkim osobom zainteresowanym historią.

Miło jest mi zapowiedzieć, że już wkrótce ukaże się książka członka naszego Koła – Jerzego Raczka – „Boernerowo pamięta” poświęcona historii mieszkańców Boernerowa i… Starych Babic. Znajdziecie Państwo w niej wiele informacji dotyczących działalności naszego Koła i jego dokonań, które zrealizowano wspólnie

z Samorządem Gminy Stare Babice. Pan Jerzy Raczek – twórca tego blisko 300-stronicowego dzieła, obiecał nam, że we wrześniu wystąpi w gminie z prelekcją i podczas tego wieczoru autorskiego będzie doskonała okazja, aby wszyscy zainteresowani zapoznali się z tą pracą.

Cieszę się również, że przedstawiciele młodego pokolenia dokładają swoje cegiełki do prac historycznych poświęconych babickiej gminie. Kilka tygodni temu Bartłomiej Klęczar – student UKSW – obronił pracę licencjacką poświęconą Radiostacji Babice. Praca została oceniona bardzo dobrze, a Pan Bartek planuje jeszcze napisanie pracy magisterskiej poświęconej temu zagadnieniu.

Wspaniale! Serdecznie gratulujemy wymienionym autorom!

Zachęcamy wszystkich Państwa, zainteresowanych historią Ojczyzny i upamiętnianiem rodzimych dziejów, do działalności w naszej organizacji.

Marcin Łada

Prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach

{phocagallery view=category|categoryid=106|limitstart=0|limitcount=0}