Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

W dniu 20 sierpnia 2011 r. przed Pomnikiem Chwały w Borkowie  w 91 rocznicę bitwy nad Wkrą odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna. 

Na zaproszenie burmistrza Gminy Nasielsk Grzegorza Arciszewskiego w uroczystości uczestniczyła delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W jej skład wchodzili: prezes płk rez. Alfred Kabata, płk rez. Dariusz Zielonka, Marcin Łada, Tadeusz Maciński i kmdr w st. spocz. Leszek Cichosz.

W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie na Sejm RP: Jadwiga Zakrzewska, Anna Sikora, Aleksander Sopliński, przedstawiciele wojewody mazowieckiego i marszałka województwa mazowieckiego, władze samorządowe Nasielska i sąsiednich gmin, szef inżynierii wojskowej gen. bryg. Bogusław Bębenek (reprezentujący szefa sztabu generalnego), płk Mirosław Kaliński z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, z-ca dowódcy  2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia ppłk Andrzej Łopata, kombatanci, harcerze i młodzież szkolna a także społeczność lokalna.

Oprawę ceremonialną uroczystości zapewniła kompania honorowa z 3 batalionu zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych,  a oprawę muzyczną orkiestra garnizonowa z Siedlec.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski, który w swoim wystąpieniu wskazał na znaczenie bitwy pod Borkowem dla przebiegu bitwy warszawskiej.

Następnie odprawiono koncelebrowaną mszę św. w intencji żołnierzy poległych w wojnie 1920 r., której przewodniczył ks. Krzysztof Krawczak proboszcz parafii św. Rocha w Cieksynie.

Po mszy św. przed Pomnikiem Chwały, został odczytany uroczysty Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Oficjalne uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.

Następnie organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na inscenizację bitwy pod Borkowem.

(k)

 

Foto: Marcin Łada

{phocagallery view=category|categoryid=110|limitstart=0|limitcount=0}