Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

29 października 2011 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uroczysta gala z okazji jubileuszu 90-lecia Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W jubileuszowych uroczystościach Okręg Mazowiecki ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata-prezes Okręgu, por. rez. Sławomir Łazor -wiceprezes oraz płk rez. Dariusz Zielonka, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, ppłk rez. Marek Olszewski, ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski, mjr rez. Józef Szatkowski, mjr rez. Andrzej Rusinowski, st. sierż. pchor. Jerzy Bogdan Raczek, Marcin Łada, Artur Błoński, Bogdan Mińkowski. Obecni byli też reprezentujący Społeczny komitet Wspierania Samorządności „Nasza Gmina-Nasz Powiat” – Jolanta Liszkiewicz oraz Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Modlinie – płk w st. spocz. Eugeniusz Politowski. Z delegacją Okręgu w uroczystościach brał udział wójt Gminy Stare Babice, będący jednocześnie członkiem honorowym babickiego Koła ZOR RP – Krzysztof Turek.

Wszystkich uczestników uroczystości powitał prezes ZG Związku płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz, a okolicznościowe wystąpienie wygłosił prof. dr hab. Karol Olejnik – rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Jubileuszowe obchody były okazją do uhonorowania Związku, jego członków i osób z nim współpracujących. Związek Oficerów Rezerwy RP za zasługi w prowadzonej działalności statutowej otrzymał kilka odznaczeń, którymi udekorowano sztandar ZOR RP. Dekoracji sztandaru Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dokonali – przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wojciech Puzyński wraz z przedstawicielem wnioskodawcy – Jolantą Liszkiewicz - wiceprzewodnicząca SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”. Medalem Pro Memoria sztandar udekorowali – przedstawiciel Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – płk Roman Stefański wraz z wnioskodawcą - Krzysztofem Turkiem wójtem Gminy Stare Babice. Związek otrzymał także kilka innych odznaczeń, w tym m.in. Medal „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.

Wśród odznaczonych członków Związku nie zabrakło oficerów Okręgu Mazowieckiego. Najwyższym odznaczeniem wręczonym podczas gali 90 – lecia uhonorowano prezesa Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabatę. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak w imieniu Prezydenta RP odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi, za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania tradycji narodowych. Odznaczenie zostało nadane na wniosek wojewody mazowieckiego. Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju Minister Obrony Narodowej odznaczył mjr. rez. Andrzeja Rusinowskiego i kpt. rez. Jerzego Białoskórskiego. Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali ppłk rez. Zbigniew Kotarski i płk Mirosław Bodnar (zastępca dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej),  a Medal Pamiątkowy Związku Polskich Spadochroniarzy w RFN por. rez. Sławomir Łazor.

Prezes Koła w Starych Babicach Marcin Łada i st. sierż. pchor. Jerzy Bogdan Raczek przekazali prezesowi ZG płk. w st. spocz. Stanisławowi Tomaszkiewiczowi książkę „Boernerowo pamięta”. Książka ta autorstwa Jerzego Bogdana Raczka wydana została kilka tygodni temu m.in. dla uczczenia 90 rocznicy ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (1921-2011) oraz 20 rocznicy reaktywowania Związku (1991-2011).

W gronie licznych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in.: Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, senator Jadwiga Rotnicka, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. broni rez. Lech Konopka, przedstawiciel Biskupa Polowego WP ks. płk prał. Józef Srogosz , zastępca dowódcy  3 Warszawskiej Brygady Rakietowej płk Mirosław Bodnar, były dowódca  2 Mazowieckiej Brygady Saperów i jednocześnie członek honorowy ZOR RP płk Waldemar Zakrzewski.

Gratulacje z okazji jubileuszu i życzenia dalszych osiągnięć w społecznej pracy dla Ojczyzny złożył członkom Związku wójt Starych Babic Krzysztof Turek. Podkreślił jednocześnie znakomitą współpracę z babickim Kołem ZOR  i Okręgiem Mazowieckim.

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu skierowali do prezesa ZG m.in. poseł Jadwiga Zakrzewska i burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości mogli podziwiać program artystyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.

Z Teatru Wielkiego członkowie Związku i zaproszeni goście udali się do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, gdzie mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Broni Pancernej. Tutaj też odbyło się spotkanie integracyjne kombatantów, rezerwistów, żołnierzy, młodzieży oraz gości, które zakończyła tradycyjna wojskowa grochówka.

(ak)

Foto: Marcin Łada

{phocagallery view=category|categoryid=119|limitstart=0|limitcount=0}