Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie z 5 pułkiem chemicznym

13 października 2014 r. w Tarnowskich Górach podpisano porozumienie  o współpracy pomiędzy 5 pułkiem chemicznym im. gen. broni Leona Berbeckiego i  Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie przygotowane na zasadach określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 187 z 2009 r. podpisali dowódca 5 pułku chemicznego – płk Bogdan Kula i prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP – płk rez. Alfred Kabata.

 W podpisaniu porozumienia uczestniczyli także – ze strony ZOR RP: Jarosław Kabata i Krzysztof Tomaszewski, a ze strony pułku mjr Arkadiusz Kustra – szef sekcji wychowawczej.

 Prezes ZG ZOR RP płk rez. A. Kabata wręczył dowódcy pułku medal okolicznościowy Związku oraz przekazał materiały dotyczące generała Berbeckiego, którego monografię opracowuje. Płk B. Kula przekazał przedstawicielom ZOR RP upominki promujące jednostkę.

 W podpisanym porozumieniu pułk i ZOR RP zobowiązali się m. in. do pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa; upowszechniania tradycji orężnych Wojska Polskiego oraz promocji dokonań  i osiągnięć 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego  i Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia; kształtowania w społeczeństwie, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych; wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży; pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy rezerwy, weteranów i kombatantów z żołnierzami czynnej służby wojskowej.

 (ak)

Fot.  Artur Szczukiecki

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04