Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na konferencji naukowej „Józef Piłsudski. Niepodległość. Dziedzictwo. Pamięć”

14 maja 2018 r. przedstawiciele związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w ciekawej konferencji naukowej poświęconej I Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu.

ZOR RP na konferencji reprezentowali: wiceprezes ZG - Marcin Łada i chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Organizatorami konferencji było Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Konferencja odbyła się w ramach cyklu „Rok Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej” organizowanego na podstawie uchwały Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas konferencji wystąpiło 17 prelegentów, którzy przedstawili bogate spektrum zagadnień związanych z Marszałkiem Piłsudskim i z jego dziedzictwem. Z niecierpliwością będziemy czekać na materiały pokonferencyjne. Z konieczności poruszymy w relacji tylko kilka zagadnień.

Ostatnim aktem prawnym podpisanym przez Józefa Piłsudskiego była konstytucja 1935 r. Warto wiedzieć, że jest to ostatni dokument prawny, (poza kodeksem karnym), w którym wprost porusza się pojęcie honoru. Niezwykle dobitnie przemawia Art. 1 tej konstytucji: (1) Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. 

(2) Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie. (3) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa. (4) Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem.

Podczas spotkania poruszano także zagadnienia związane z dziedzictwem Marszałka. Józef Piłsudski dał nam to, co kiedyś nazywano imponderabiliami, zostawił specyficzny nakaz służby Polsce, którego symbolem była m.in. legionowa odznaka „Za wierną służbę”. Przypomniano także słowa wiersza Kazimierza Wierzyńskiego   „skazuję was na wielkość, bez niej zewsząd zguba”, które są poetyckim testamentem Marszałka.

Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z zagrożenia dla Polski, jakie niesie wzrastająca potęga Niemiec i Związku Radzieckiego. Stąd właśnie próbował zrealizować ideę federacyjną, aby zabezpieczyć Polskę od wschodu. Zdawał sobie sprawę, że klęska tej idei, jest jego przegraną. Na początku lat trzydziestych mawiał- oni nas napadną, zatrzymałem koło historii tylko na chwilę.

Podczas konferencji można było zobaczyć zdjęcia pamiątek związanych z postacią Józefa Piłsudskiego, prace artystyczne, pocztówki, książki- także te przeznaczone dla małych dzieci- materiały propagandowe II RP związane z kultem wodza, a jednocześnie rozbudzające patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Zorganizowano również stoisko z ciekawymi książkami historycznymi. Udało nam się kupić książki autorstwa dr Jolanty Załęczny poświęcone zagadnieniom patriotycznym i historii powiatu warszawskiego, otrzymaliśmy od autorki autograf, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy organizatorom konferencji za zaproszenie gratulujemy organizacji ciekawego naukowego spotkania.

Podczas konferencji wystąpili prelegenci z następującymi wykładami: dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości), Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie,  dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Sprawy klęski wrześniowej przed sądem historii,  prof. dr hab. Wiesław Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Testament Józefa Piłsudskiego,  mgr Michał Cieślak (Muzeum Niepodległości), Towarzysz Wiktor w murach Cytadeli, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Józef Piłsudski. Wizje niepodległej Rzeczpospolitej i jej miejsca w Europie,  dr Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Związki Józefa Piłsudskiego ze Lwowem, mgr Paweł Bezak (Muzeum Niepodległości), Grafiki legionowe w zbiorach Muzeum Niepodległości, dr Karol Chylak (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie), Implikacje myśli Józefa Piłsudskiego w polityce społecznej i gospodarczej II Rzeczypospolitej,  dr Anna Milewska-Młynik (Muzeum Niepodległości),  Naczelnik Państwa i król Ajnów,  prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski), Kult czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego w ruchu młodo wiejskim,  dr Jacek Żurawski (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, TVP) Marszałek Piłsudski w bibliofilstwie, dr Irena Kępa (Muzeum Niepodległości), Hołd, podziw, uznanie dla Marszałka na przykładzie Portugalii oraz innych  państw, dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości, Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Wizerunek Józefa Piłsudskiego w publikacjach adresowanych do dzieci (w II RP),  mgr Henryk Nicpoń (Wydawnictwo Fabuła Fraza), Gra kartą Józefa Piłsudskiego przez Niemcy jesienią 1918 r. mgr Michał Wójtowicz (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Wincenty Witos – Józef Piłsudski – razem i osobno,  wiceadmirał Marek Toczek (Klub Inteligencji Polskiej), Koncepcje tworzenia Polskiej Siły Zbrojnej w latach 1918 – 1922, Regina Madej- Janiszek(Muzeum Niepodległości) „Bo w nim jest wszystko”. Różne spojrzenia na postać Józefa Piłsudskiego i pamięć o nim na podstawie zbioru pocztówek z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04