Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na wystawie „Baon Stołeczny w obronie Warszawy w 1939 r."

W Muzeum Niepodległości – „Galeria Brama Bielańska” odbył się wernisaż wystawy „Baon Stołeczny w obronie Warszawy w 1939 r.” W otwarciu wystawy uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej : wiceprezes ZG Marcin Łada, członek honorowy ZOR RP dr hab. Dariusz Śladowski i Stanisław Sekuła z Koła w Starych Babicach.

W otwarciu wystawy, które nastąpiło 30 sierpnia 2019 r. uczestniczyli miłośnicy historii Wojska Polskiego, pracownicy muzeum, a także płk Sebastian Cichosz z Pułku Reprezentacyjnego WP dziedziczącego tradycje Baonu Stołecznego.

Gościem Honorowym uroczystości była, Barbara Szczygielska-Obrycka córka kpt. Ludwika Szczygielskiego oficera mobilizacyjnego Baonu Stołecznego.

Wystawa zorganizowana w roku 80. rocznicy wojny obronnej 1939 r. jest pierwszą monograficzną prezentacją historii Baonu Stołecznego. Przygotowana została połączonymi siłami Stowarzyszenia Historycznego Cytadela oraz Muzeum Nieodległości. Jest podsumowaniem ponad dziesięciu lat badań historycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Historyczne Cytadela  poświęconych Baonowi Stołecznemu.

Prezes Stowarzyszenia Dariusz Parzyszek za naszym pośrednictwem dziękuje dyrekcji Muzeum Nieodległości za możliwość zaprezentowania historii Baonu Stołecznego, a szczególnie dr Beacie Michalec - Zastępcy dyrektora ds. programowych, za szybkie podjęcie tematu i umożliwienie zaprezentowania dorobku historycznego stowarzyszenia.

Wystawa zaaranżowana jest w dwóch salach podzielonych tematycznie: pierwszą salę poświęcono okresowi służby pokojowej Baonu Stołecznego od 1936 r. do sierpnia 1939 r., drugą zaś walkom w obronie Warszawy w 1939 r. Wiele eksponatów  po raz pierwszy zaprezentowano publicznie, pochodzą one z prywatnych kolekcji

i rodzinnych archiwów.

Warto wiedzieć, że Baon Stołeczny został powołany do życia w marcu 1936 r. Była to pierwsza jednostka Wojska Polskiego przeznaczona wyłącznie do wykonywania funkcji reprezentacyjnych. Jego struktura organizacyjna była nowatorska gdyż przyjęto, że będzie składał się on z relatywnie niewielkiej stałej kadry oficerskiej i podoficerskiej, zaś większość składu oso­bowego będzie wymienna i pochodzić będzie z różnych dywizji piechoty delegujących żołnierzy z poszczegól­nych pułków piechoty do służby w stolicy na okres sześciu miesięcy. Baon Stołeczny nie wcielał i nie szkolił rekrutów, bazując na żołnierzach już wyszkolonych w pułkach piechoty.

Do służby w Baonie Stołecznym wskazywani byli wyróżniający się wyszkoleniem wojskowym, postawą patrio­tyczną i wysokimi walorami moralnymi żołnierze, podoficerowie i oficerowie.  Przez służbę w Baonie Stołecznym w okresie trzech lat przeszli żołnierze pochodzący w sumie z 63 różnych puł­ków piechoty (czyli z ok. 70 % wszystkich istniejących pułków piechoty) z całego obszaru II Rzeczypospolitej Polskiej. W latach pokoju odbyło się sześć pełnych półrocznych zmian Baonu Sto­łecznego. Siódma Krakowsko – Śląska nie dokończyła swojej służby, gdyż we wrześniu 1939 r. przyszło jej mężnie bronić Warszawy.

Związek Oficerów Rezerwy RP od lat owocnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Historycznym Cytadela. W Starych Babicach coroczne uroczystości patriotycznie są wspólnie organizowane z członkami stowarzyszenia, wspieramy się także w dziedzinie badań naukowych i popularyzacji historii Polski.

Podczas wernisażu Marcin Łada ofiarował zainteresowanym osobom „Gazetę Wojenną” wydaną w Starych Babicach, której opisano walki i zdarzenia wojenne, jakie miały miejsce na terenie dzisiejszej gminy Stare Babice. Jeden z artykułów przytaczał także historię walk Baonu Stołecznego na terenie tej gminy.

Gratulujemy Serdecznie Prezesowi Stowarzyszenia Historycznego Cytadela Panu Dariuszowi Parzyszkowi podjęcia trudu badań i organizacji wystawy dotyczącej Baonu Stołecznego.

Wystawa czynna będzie do 6 października 2019 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie – „Galeria Brama Bielańska” ul. Czujna.

DP, MŁ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04