Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Upamiętnienie rocznicy bitwy pod Skałą przez członków Małopolskiego Okręgu ZOR RP

Członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie zapalili znicze na symbolicznej mogile powstańców styczniowych w związku ze zbliżającą się 157 rocznicą bitwy pod Skałą (5 marca 1863).

Mogiła została urządzona w 1953 r., w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania. Przeniesiono wówczas z grobu zbiorowego na cmentarzu w Skale prochy pochowanych powstańców i złożono w powstańczej mogile pod zamkiem w Pieskowej Skale.

Po potyczce w dniu 4 marca 1863 roku w Pieskowej Skale Generał Marian Langiewicz wraz z powstańcami dotarł około północy do Skały, gdzie na cmentarzu obozowali Rosjanie. Oddziały polskie prowadzone osobiście przez Langiewicza i generała Antoniego Jeziorańskiego po trzygodzinnej walce wyparły Rosjan. W nocnej walce 5 marca poległo 23 powstańców. Wśród poległych znajdował się akademik Stefan Zaleski oraz Ukrainiec Andrij Potebnia. W pamiętnikach generała Jeziorańskiego można odczytać opis śmierci A. Potebni. „Moskali na cmentarzu znajdowało się dwie roty - stracili 17 zabitych. Ilu było rannych - nie wiadomo, gdyż zabrali ich ze sobą. „Przed parą dni w drodze do w Warszawy spotkał nasz oddział. Ugodzony kulą w piersi żył jeszcze czas jakiś. Wniesiono go do domu cmentarnika. Byłem przy zgonie jego - umierał spokojnie. Ostatnie jego słowa były: - Niech Bóg Was wspiera w walce przeciw tyranom. Polegli powstańcy zostali pochowani w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu."

Pierwotnie (za czasów PRL-u) podkreślono rosyjskie pochodzenie i pisownie nazwiska Potiebni. Ówczesny napis na płycie nagrobnej głosił: TU SPOCZYWA SZEŚĆDZIESIĘCIU PIĘCIU NIEZNANYCH POWSTAŃCÓW POLSKICH Z 1863 ROKU A WŚRÓD NICH ROSJANIN KAPITAN ANDRZEJ AFANASJEWICZ POTIEBNIA KTÓRY KRWIĄ SWOJĄ UŚWIĘCIŁ PRZYMIERZE MIĘDZY POLAKAMI I ROSJANAMI WIECZNA CHWAŁA BOJOWNIKOM ZA WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ. W 2000 r., w obecności przedstawicieli Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie, wymieniono starą tablicę nagrobną na nową. Umieszczono na niej informacje dotyczące narodowości i pisowni nazwiska Potebnia. Na nowej granitowej płycie pojawił się napis
TU SPOCZYWA 65 POWSTAŃCÓW POLSKICH Z 1863 ROKU WŚRÓD NICH AKADEMIK STEFAN ZALESKI I UKRAINIEC ANDRIJ POTEBNIA BYŁY OFICER WOJSK ROSYJSKICH WSPÓŁPRACOWNIK ALEKSANDRA HERCENA W HOŁDZIE BOJOWNIKOM/ WALKI ZA WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ.

Korzystając z bezpośredniego sąsiedztwa oddano honory także bohaterom pochodzącym z pobliskiej Skały, która z racji swojego położenia na granicach Małopolski często miała kluczowe znaczenie w historii Rzeczypospolitej. Skała jest jednym z najstarszych miast Małopolski. W pisowni łacińskiej notowane było jako Scala lub Magna Schala, a nazwę swą wywodzi zapewne od skalistego wzniesienia nad malowniczą Doliną Prądnika.

Już w początkach XIII wieku była wymieniana jako miejsce , o które zacięte walki toczyli między sobą książęta piastowscy, pretendenci do tronu krakowskiego. W 1228 r. w pobliżu grodu odbyła się bitwa pod Skałą między wojskami namiestnika Krakowa, księcia Henryka Brodatego a siłami mazowieckimi pod wodzą księcia Konrada Mazowieckiego.

W 1794 r. po bitwie racławickiejTadeusz Kościuszko rozkazał założyć obóz wojskowy, który miał za zadanie zabezpieczyć komunikację w północnej części województwa. 18 maja 1794 roku doszło do bitwy z wojskami pruskimi, które przejściowo zajęły obóz i miasto. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej Skała znalazła się na krótko pod panowaniem austriackim. Od 1809 r. należała do Księstwa Warszawskiego, po czym decyzją kongresu wiedeńskiego w 1815 roku włączono ją do Królestwa Polskiego, zależnego od Rosji.

W 1863 r. okolice Skały były ośrodkiem działalności i walk oddziałów powstańczych, początkowo Apolinarego Kurowskiego, który założył obóz wojskowy w pobliskim Ojcowie, a następnie gen. Mariana Langiewicza.

Piotr Koziński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04