Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Sztandar upamiętniający walki o wolność Ojczyzny w latach 1794 - 1920

Piotr Przygodzki – członek Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest fundatorem „Sztandaru Walki i Wolności”, który upamiętnia walki o wolność Ojczyzny w latach 1794 – 1920.

Myślą przewodnią, tej pamiątki było przypomnienie walki o Ojczyznę i ofiary złożonej przez naród polski w okresie niemal 150 lat. Sztandar znajduje się w Izbie Pamięci, w domu Piotra Przygodzkiego w Końskowoli.

Sztandar walki i wolności ...

Los, dzieje, historia...

Wynikająca z niej nauka, przestroga…

pozostawione ślady…,

pamiątki z przeszłości bardziej lub mniej chlubne.

To, co pozostaje pokoleniom...

Ocalone przedmioty, dokumenty, przekazy…

Wszystko, co po latach skłania do refleksji…

Zdarzenia będące przestrogą winny się wpisać trwale w pamięć potomnych, by chwalebne czyny dawały należyty blask i dumę. Sięgając do przeszłości Rzeczypospolitej mam na myśli wielką Jej tragedię, jaką były rozbiory i wymazanie Polski z map Europy i świata na okres 123 lat.

Jubileusz 100-lecia powrotu Ojczyzny nazwany Odzyskaniem Niepodległości skłonił mnie do pozostawienia szczególnej pamiątki w postaci sztandaru.

Na awersie sztandaru widnieje krzyż w barwach krzyża virtuti militari. W centrum umieszczone zostały dwie skrzyżowane kosy symbolizujące Naród, otoczony złotym laurem. Te prymitywne narzędzia oznaczają jednocześnie stan w jakim znajdowała się Polska. Ograbienie, zniszczenia, prześladowania i przymusowa ucieczka, to smutna rzeczywistość minionego czasu. Na ramionach krzyża umieszczone są wizerunki czterech wielkich rodaków żyjących na przestrzeni wieków: Tadeusz Kościuszko, który zaczął walkę o wolność, Józef Sowiński jednonogi generał, Józef Piłsudski marszałek i Jan Paweł II— święty. Wszystkie postacie zwrócone są do środka, gdzie w symbolu umieszczony jest Naród. Tadeusz Kościuszko i Jan Paweł II zajmują miejsca honorowe - od drzewca sztandaru. Wspólne ramię krzyża J. Sowińskiego i Jana Pawła II, symbolizują trwanie do końca na swym posterunku, godnie i z honorem, mimo złego stanu zdrowia w końcowej fazie życia. Ułomność z jaką przyszło Im walczyć może być porównana do stanu Rzeczypospolitej w okresie 146-ciu lat (od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości). Podobny okres ukryty jest w różnicy między datami urodzin tych Polaków 1777 i 1920 /143 lata/. Okres zbliżony do czasu zupełnego braku Ojczyzny na mapach świata /121 lat/ to różnica dat urodzin Tadeusza Kościuszko i Józefa Piłsudskiego/1746-1867/. A łączy Ich wygnanie i tułaczka. Tło sztandaru nie jest zupełnie białe, nawiązuje do okresu długiej walki o wolność Ojczyzny.

Daty umieszczone w polach określają czasy walki. 1920 r. - to wojna obronna i zamknięcie wrót przez Rzeczpospolitą bolszewizmowi; 1863 r. - wojna powstania styczniowego, 1831 r. - wojna z okresu powstania listopadowego, 1794 r. to wojna nazwana powstaniem od imienia gen Tadeusza Kościuszki.

Na rewersie znajduje się orzeł - dumny z mocnymi zarysami – współczesne Godło Narodu, w asyście największego z polskich haseł i odezw BÓG HONOR OJCZYZNA.

Drzewce sztandaru zakończone są godłem z okresu powrotu Rzeczpospolitej do wolności wywalczonej przez Jej synów (1918 r.) Wszystko po to, by przeszłość przypominała o wielkiej ofierze jaką złożyły pokolenia za wolność.

Piotr Przygodzki

Foto: A. Pytlak

  • 01