Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Certyfikacja Polowych Drużyn Sokolich w Stalowej Woli z udziałem członków  ZOR RP

7 marca 2021 r., Mariusz Świeca - członek Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Stalowej Woli, należący również do Komendy Głównej PDS przeprowadził pierwszy etap certyfikacji Polowej Drużyny Sokolej w Stalowej Woli.

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego do egzaminów wyznaczono 7 druhów i podzielono ich na dwie grupy. Pierwszy zadaniem było dotarcie grupy w oporządzeniu 2 linii taktycznej w wyznaczonym przez egzaminatorów punkcie.

Po wzorowym przemarszu na punkt zbiórki dowódca PDS w Stalowej Woli Druh Drużynowy Krzysztof Węglarz złożył oficjalny meldunek Komendantowi Głównemu o gotowości przystąpienia drużyny do certyfikacji. Pododdział został podzielony na dwuosobowe sekcje i rozmieszczony na 3-ch punktach egzaminacyjnych. Tam druhowie byli egzaminowani z podstaw musztry, prawidłowego przygotowania broni do strzału, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, reakcji indywidualnej na kontakt ogniowy z przeciwnikiem, kodowania i rozkodowywania wiadomości na podstawie kodów radiowych, indywidualnej ochrony na chemiczne środki rażenia, ewakuacji rannego z pola walki oraz zakładania staży taktycznej na czas.

Drugą częścią certyfikacji była część teoretyczna, składają się z egzaminu ustnego oraz pisemnego, w której druhowie musieli wykazać się wiedzą z historii Polski oraz z wiedzy o Polowych Drużynach Sokolich od ich powstania aż do dzisiaj. Nie zabrakło również pytań z dziejów oręża polskiego i obecnych struktur państwowych.

Po zakończeniu części pisemnej nadszedł czas na musztrę zespołową, w której druhowie musieli wykonywać rozkazy egzaminatorów bez wcześniejszych ustaleń, trzymanie kroku defiladowego, prawidłowego tempa marszu, występowania z szeregów, przeformowania plutonu w dwuszereg, a także oddawania honoru. Wszystkie komendy wydawane przez egzaminatorów były zgodne z regulaminem Wojska Polskiego. Pozytywne ukończenie certyfikacji w PDS i otrzymanie certyfikatu jest punktowe podczas starania się o przyjęcie do pracy w służbach mundurowych .

Kolejna część certyfikacji zostanie przeprowadzona na strzelnicy LOK Tarnobrzeg przez Krzysztofa Pąka członka ZOR RP odpowiedzialnego za wyszkolenie strzeleckie PDS w Stalowej Woli w terminie wyznaczonym przez kierownika strzelnicy.

W ciągu 5 lat funkcjonowania PDS w Stalowej Woli z szeregów drużyny zawodową służbę pełni 3 podoficerów OT, 2 policjantów, 1 żołnierz zawodowy, 1 należy do służby ochrony banku, jedyna druhna w drużynie obecnie studiuje w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Mariusz Świeca

  • 01