Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kutnie z udziałem delegacji ZOR RP

26 listopada 2022 r., delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyła w Kutnie, w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie i Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki.

 

Delegację ZOR RP stanowili: st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński - członek ZG i prezes Koła ZOR RP w Warszawie oraz kpr. rez. Stanisław Wykowski.

 

Konferencję w auli ANSGK otworzyła Rektor dr hab. Sławomira Białobłocka i rozpoczął się I panel, w którym wystąpili:

-dr hab. Zbigniew Białobłocki wygłosił prelekcję ,,Współpraca ANSGK z uczelniami na Ukrainie".

-prof. dr hab. Anatoliy Romanyuk (LNU) wygłosił prelekcję ,,Migracja Ukraińców do Polski: cechy i właściwości nowej fali (po 24 lutym 2022 r.) migracji".

-inspektor mgr Dariusz Walichnowski (KPP w Kutnie) wygłosił prelekcję ,,Synergia służb kluczem do lepszego jutra. Handel ludźmi-otwórz oczy, na przykładzie współpracy Policji w Polsce i Ukrainie".

 

W II panelu wystąpili:

-prof. Ihor Hrabynskyy (LNU) wygłosił prelekcję ,,Problemy perspektywy w tworzeniu ukraińsko-polskiego klastra gospodarczego".

-dr Adam Rogala-Lewicki (ANSGK) wygłosił prelekcję ,,Perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej-rys historyczny i szansa na integrację".

-mgr Zbigniew Bartosiak (ANSGK) wygłosił prelekcję ,,Polskie Cmentarze Wojenne po agresji rosyjskiej na Ukrainę".

-Danylo Sidorenko (ANSGK) wygłosił prelekcję ,,Perspektywy dla edukacji i rozwoju zawodowego studentów z Ukrainy w Polsce przez pryzmat osobistych doświadczeń".

Po tym wystąpieniu nastąpiło zamknięcie konferencji.

 

Tekst i foto: Stefan Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04