Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zarząd Główny ZOR RP omówił najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2023 r.

11 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w poszerzonym składzie.

 

Uczestników posiedzenia ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG. Posiedzenie ZG rozpoczęło się od wręczenia kilku odznaczeń. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju odznaczony został ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak. Medal wręczył płk rez. Alfred Kabata. Medalami z okazji Jubileuszu XX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku uhonorowani zostali: st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński i plut. rez. Artur Wojciechowski, a Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia” ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak. Medale wręczyli prezes i sekretarz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku - Michał i Stanisław Wykowscy.

 

Po wręczeniu odznaczeń, Michał Krzysztof Wykowski i Stanisław Wykowski – współautorzy książki „Żołnierze granatowej armii. Sylwetki policjantów Policji Państwowej II RP”, której partnerem wydania był m.in. ZOR RP, przekazali kilkadziesiąt egzemplarzy książki dla członków Związku.

 

W części merytorycznej posiedzenia ZG podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r., wysłuchano sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z oceny działalności i sprawozdania finansowego ZG w 2022 r. i informacji skarbnika o stanie zebranych składek w 2023 r.

 

Dokonano oceny przeprowadzonych w 2022 r. przedsięwzięć ogólnokrajowych ZOR RP, a szczególnie obchodów 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP.

 

Omówiono zadania wynikające z realizacji przedsięwzięć ogólnopolskich ZOR RP w 2023 r., którymi są:

  • 10 marca – 15 maja 2023 r. – Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla młodzieży szkolnej „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”;
  • 16 kwietnia 2023 - uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze Mazowieckim w 83. rocznicę tej zbrodni;
  • 17 czerwca 2023 r. – Obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 6 – 7 października 2023 r. – III Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę i obchody Święta Żołnierza Rezerwy w Częstochowie.

Po zakończonych obradach złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 02a
  • 02b