Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Sympozjum historyczne w Ordynariacie Polowym ,,Józef Gawlina-biskup, żołnierz, pielgrzym" z udziałem delegacji ZOR RP

21 kwietnia 2023 r. w Ordynariacie Polowym z okazji 90. rocznicy mianowania Józefa Gawliny biskupem Wojsk Polskich z udziałem delegacji Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się sympozjum historyczne zatytułowane ,,Józef Gawlina-biskup, żołnierz, pielgrzym".

 

Delegację ZOR RP stanowili: płk. w st. spocz. Henryk Łazarski, st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński - prezes Koła ZOR RP w Warszawie (członek ZG) i st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek – członek ZG.

 

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, Wojska Polskiego, duchowieństwa, studenci WAT i różnych organizacji społecznych.

 

Sympozjum poprzedziła msza św. sprawowana w kościele oo. paulinów pw. Ducha Świętego, którą celebrował Biskup Polowy WP ks. bp. Wiesław Lechowicz z licznym gronem kapelanów. W Eucharystii uczestniczyli także bp ewangelicki Marcin Malula oraz abp prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jerzy Pańkowski.

 

W wygłoszonej homilii Ordynariusz Wojskowy WP zacytował kazanie z pogrzebu abp. Józefa Gawliny ,,Arcybiskup miał dwa ideały życiowe - Kościół i Ojczyznę. Stały się one myślami przewodnimi i kierowniczymi całości jego poczynań".

 

Oprawę wojskową stanowił poczet sztandarowy i Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

 

Po mszy św. uczestnicy udali się do Centrum Konferencyjnego Ordynariatu Polowego WP na sympozjum historyczne ,,Józef Gawlina-biskup, żołnierz, pielgrzym". Zaproszonych gości powitali organizatorzy sympozjum: bp dr Wiesław Lechowicz i dr Jan Tarczyński. Podczas sympozjum referaty wygłosili:

-prof. dr hab. Andrzej Nowak IPN pt. ,,Tło historyczne działalności bp Józefa Gawliny, Biskupa Polowego Wojska Polskiego".

-prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
w Warszawie pt. ,,Biskup Józef Gawlina z żołnierzem i dla żołnierza-duszpasterz, mąż stanu, strateg".

-ks. dr hab. Damian Bednarski, Uniwersytet Śląski w Katowicach pt. ,,Biskup Józef Gawlina-Verus Miles Christi".

 

 

Podczas sympozjum st. sierż. pchor.. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek w kilkuminutowym wystąpieniu przekazał obecnym na sali uczestnikom i podchorążym Wojskowej Akademii Technicznej informację o tym, że wybudowana przed wojną drewniana kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej na Boernerowie była poświęcona i konsekrowana 1 listopada 1936 roku przez bp. gen. bryg. dr.  Józefa Gawlinę, ówczesnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego. On też mianował kapelana WP ks. dr Jana Pawła Mauersbergera pierwszym rektorem kaplicy i Ośrodka Duszpasterskiego na Boernerowie. Ta kaplica była pierwszą rzymskokatolicką świątynią na obecnej dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Wspomniał również o tym, że kaplica poświęcona przez Biskupa Polowego Józefa Gawlinę ocalała, mimo bombardowań i ataku artyleryjskiego podczas walk obronnych we wrześniu 1939 roku. Pełniła w dniach od 14 do 27 września rolę szpitala przyfrontowego III batalionu 26 pp. 5 Dywizji „Dzieci  Lwowskich” dowodzonego przez mjr. Jacka Decowskiego, który uczynił Boernerowo zapleczem swojego batalionu. Z artefaktów drewnianej kaplicy ocalał obraz MB Ostrobramskiej z 1936 roku, który był darem ppłk. Leopolda Gebla i jego małżonki dla wspólnoty wiernych Boernerowa. Wisi obecne w zakrystii kościoła. Oficerowie Wojska Polskiego – członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP – mieszkający na  Boernerowie – jako wotum Matce Bożej Ostrobramskie ofiarowali przed wojną dużych rozmiarów odznakę Związku Oficerów Rezerwy RP. I ta odznaka również ocalała. Powieszono ją w kruchcie obecnego kościoła nad wejściem na chór.

 

 

Po wygłoszonych referatach wyświetlono film dokumentalny w reżyserii Zofii Kunert ,,Biskup największej diecezji Józef Gawlina".

 

Tekst i foto: Stefan Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04