Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„Tradycje Bożonarodzeniowe na Wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej” – książka ppor.  rez. dr. Ryszarda Stefaniaka

To już kolejna monografia ppor. rez. dr Ryszarda Stefaniaka. Tym razem poświęcona tradycjom w okresie adwentu i czasu Bożego Narodzenia na Wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej.

W książce autor pisze m.in., że „Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej obejmowały swoim zasięgiem województwa: wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. Kulturę i obyczaje ludności zamieszkującej to pogranicze kształtowała religia i tradycje żyjących tam narodów. Ich wzajemne przenikanie się sprawiało, że były Kresy regionem niezmiernie różnorodnym i kulturowo bogatym.

Ważnym elementem kresowej kultury była ich polskość, która stopniowo zanikała z chwilą wygnania Polaków z ich rodzinnych stron i przyłączenia tych ziem do Związku Radzieckiego. Sowieci systematycznie niszczyli wszystko co związane było z polskością.

Gdyby Polacy na Kresach pozostali, (a wielu pozostało), czekałyby ich łagry, więzienia, deportacje, nacjonalizacja i kołchozy. Nasi Rodacy zmuszeni do ucieczki z rodzinnych ziem osiedlali się w Macierzy, głównie na Kresach Zachodnich. Tam też zaczęli nowe życie, nie zapominając o stronach rodzinnych.

Do dziś z rozrzewnieniem wspominają piękno swych wsi, miast i miasteczek, tradycje, obyczaje i język. Pamiętają, że dzielili swoją ziemię z Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Żydami. Nie mogą przeboleć tego, że w wojennej zawierusze utracili najbliższych i rodzinne pamiątki. Pamiętają o tych tragicznych czasach i ofiarach przodków. Choć Kresy pozostały daleko, to wciąż są blisko, bo stanowią trwale dziedzictwo naszego narodu.

Zawarte w tej pracy wspomnienia o Kresowym Bożym Narodzeniu, ilustrowane starą kartą pocztową są opowieściami ze świata, który odszedł, ale wciąż żyje w sercach i umysłach Kresowian. Zapewne wiele z opisanych w tych wspomnieniach obyczajów świątecznych, odnajdziemy w innych regionach Polski'. Świąteczne zwyczaje z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej mają jednak niepowtarzalną magię, ducha, czar i urok.”

Ryszard Stefaniak, to doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, członek częstochowskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP, honorowy członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, a także – nauczyciel historii i obecny zastępca prezydenta Miasta Częstochowy.

A.W.

  • 01