Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 „Dziesięciolecie Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej 1920 - 1930”  nowa książka ppor. rez. dr. Ryszarda Stefaniaka

W czerwcu 2024 r., ukazała się nowa książka ppor. rez. dr. Ryszarda Stefaniaka, zatytułowana „Dziesięciolecie zwycięskiego odparcia najazdu Rosji Sowieckiej 1920 -1930”., w której autor zawiera zapis uroczystości jubileuszowych, obchodzonych w Częstochowie, ale głęboko osadzonych w realiach ówczesnej Polski.

 

Praca ta ukazuje również przebieg obchodów w różnych miastach i miejscowościach Drugiej Rzeczypospolitej. Napisana została, głównie w oparciu źródłowe dokumenty, zgromadzone w Archiwum Państwowym w Częstochowie, ale ze względu na państwowo-wojskowy charakter obchodów jubileuszu zwycięstwa oręża polskiego w wojnie 1920 roku, cennymi źródłami informacji okazały się okolicznościowe artykuły i relacje zamieszczane wogólnopolskiej i lokalnej prasie, głównie w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, „Polsce Zbrojnej” i „Gońcu Częstochowskim”. Dla oddania nastroju panującego w okresie celebrowania przez Polskę 10 rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami i 12 rocznicy odzyskania niepodległości, w niniejszej pracy wykorzystano jubileuszowe, polskie i zagraniczne wydawnictwa oraz ciekawą ikonografię druki ulotne, pocztówki, zdjęcia i fotografie zamieszczane w prasie codziennej, a obecnie zgromadzone w Narodowym Archiwum Cyfrowym ...”.

 

Z książki możemy między innymi dowiedzieć się o działalności Głównego Komitetu Obchodów Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i Komitetów Lokalnych, a także o zagranicznych echach rocznicy 10-lecia zwycięstwa nad bolszewikami, czy też o Krzyżu i Medalu Niepodległości, o stanowisku Kościoła Katolickiego wobec 10-ej rocznicy zwycięskiego odparcia najazdu Rosji Sowieckiej.

 

Jak konstatuje autor, publikacja ta „nie wyczerpuje w całości poruszonego zagadnienia. Może jednak stanowić impuls dla badaczy współczesnej historii Polski”.

 

* * *

 

Ryszard Stefaniak, dr nauk humanistycznych w zakresie historii, dr honoris causa Regionalnego Instytutu Gospodarki i Ekonomiki w Kirowogradzie, nauczyciel historii.

 Jest ppor. rez. WP; wiceprezesem częstochowskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.

 

 

Napisał kilkanaście książek historycznych, w tym m.in.: „Generałowie Drugiej Rzeczypospolitej, a Jasna Góra Zwycięstwa”, „Częstochowa i Jasna Góra, a Józef Piłsudski i jego idee", „Częstochowa wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w latach 1935-1939", „Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce do 1939 roku”; „Ludwik Jażdżewski 1838-1911”, „Dziesięciolecie Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej 1920-1930”, „Paulin z Budzynia O. Eustachy Rakoczy Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości”, „O Niepodległą i Katolicką Polskę. Wybrane kazania i modlitwy o. Eustachego Rakoczego ZP 1968-2010”, „Matka i Serce Syna na Wileńskiej Rossie”, „Cmentarz Obrońców Lwowa. Powstanie-Zniszczenie-Obudowa”.

 

W latach 1991-2017 był autorem książek i artykułów poświęconych dziejom ruchu harcerskiego w Częstochowie i na ziemiach polskich, między innymi: „Harcerstwo częstochowskie na jubileuszowym zlocie w Spale 11 -25 lipiec 1935”, „Szkice z dziejów harcerstwa częstochowskiego 1911-1995", „Materiały do historii i tradycji harcerstwa częstochowskiego”, „Częstochowska Chorągiew ZHP. Zarys dziejów 1975-1992", „Z dziejów ruchu harcerskiego w Częstochowie”.

 

W Latach 2011-2017 był autorem cyklu poświęconego Honorowym Obywatelom Częstochowy (Ryszard Kaczorowski, Jan Paweł II, Marie Therese i Pierre Chaubon). Jest współautorem książek, in,in,: „Nauczyciel zjednoczonej Europy a wyzwania edukacyjne”, „Zygmunt Rolat Honorowy Obywatel Częstochowy”, „Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie teoretycznym i praktycznym refleksja pedagogiczna” oraz autorem ponad 30 publikacji naukowych z dziedziny historii i pedagogiki w publikacjach krajowych i zagranicznych.

 

W ramach realizowanych projektów edukacyjnych, poświęconych najnowszej historii Częstochowy jest współredaktorem publikacji; „Częstochowa 1826-1914'; „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym; „Częstochowa w czasie II wojny światowej", „Częstochowa a Obrona Lwowa”, „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”.

 

Uczestnik międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce historii współczesnej oraz opieki i wychowania. Posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe oraz odznaczenia organizacji społecznych i stowarzyszeń, m.in.: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal „Pro Memoria”, Medal „Pro Patria”, Medal „Pro Bono Polonia", Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP.

 

A.W.

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03