Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obrona terytorialna

28 stycznia 2015 r.  w Nowym Dworze Mazowieckim utworzono liczący kilkanaście osób Oddział Obrony Terytorialnej, który będzie działał w strukturze Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Z inicjatywą utworzenia ochotniczej formacji wspomagającej działania wyspecjalizowanych służb i wojska w czasie pokoju, a także zagrożenia i wojny zwrócił się do płk. rez. Alfreda Kabaty – prezesa ZOR RP, Piotr Romaniuk -  mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego, członek grupy rekonstrukcji historycznej. W spotkaniu założycielskim oddziału poza prezesem ZOR reprezentowali również: płk rez. Dariusz Zielonka, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, mjr rez. Jerzy Białoskórski, por. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, ppor. w st. spocz. Ireneusz Owsik, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, Artur Błoński i Roman Kaczorowski.

Piotr Romaniuk pytany skąd zrodził się taki pomysł odpowiada:  Moim zdaniem jest czas, aby rozbudzić wśród społeczeństwa poczucie obowiązku względem swoich znajomych, sąsiadów, mieszkańców tego samego miasta czy wsi, powiatu, województwa, czyli tego wszystkiego co składa się na nasz kraj. Pytając wśród swoich znajomych (mam 38 lat) czy wstąpiliby do takiego lokalnego oddziału i w czasie pokoju szkolili się, aby w razie jakichkolwiek zagrożeń udzielić pomocy lokalnej społeczności to zazwyczaj większość z nich wyrażała zainteresowanie, a nawet  entuzjazm. Mam nadzieję, że znajdzie się wielu młodych ludzi zainteresowanych działaniem na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Czekamy na ochotników.

Nowodworski (Regionalny) Oddział Obrony Terytorialnej będzie formacją noszącą mundury polowe na wzór Związku Strzeleckiego, a szkolony przez członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre zajęcia odbywać się będą również w jednostkach wojskowych, które współpracują ze Związkiem. Oddział chce współpracować ze Starostwem Powiatowym i gminami powiatu.

Oddział dowodzony i szkolony przez członków ZOR RP przygotowywany będzie do działania w czasie pokoju oraz kryzysu i wojny. W czasie pokoju będą to działania takie jak: kształtowanie patriotycznych, obywatelskich i proobronnych postaw młodzieży; popularyzowanie dziejów i tradycji oręża polskiego; przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, propagowanie sportów obronnych; wspomaganie służb ratowniczych podczas klęsk żywiołowych. Natomiast w czasie kryzysu
(o charakterze militarnym) i wojny gotowi będą do działań takich jak: stanowienie zasobów osobowych dla pododdziałów Obrony Terytorialnej oraz Narodowych Sił Rezerwowych; ewakuacja ludności z rejonów zagrożonych, w tym organizacja regulacji ruchu; prowadzenie działań ratowniczych; pełnienie funkcji przewodników dla jednostek operacyjnych; udział w rozbudowie inżynieryjnej terenu; organizowanie samoobrony ludności i ochrony obiektów.

-Działania o charakterze proobronnym podejmowane przez organizacje pozarządowe, zarówno przez te, które skupiają młodzież, jak i przez te, w których działają rezerwiści czy kombatanci są traktowane priorytetowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej.  Zwiększeniu efektywności podejmowanych przez nich działań
 i określeniu możliwości ich wsparcia poświęcony będzie Kongres Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w marcu br. – podkreśla płk rez. Alfred Kabata.

(k)

Fot. A. Błoński

  • 1
  • 2