Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W CBW o roli ZOR RP

29 maja 2015 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone roli Związku w kształtowaniu patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

W imieniu dyrektora CBW uczestników obrad i zaproszonych gości powitała Beata Czekaj – Wiśniewska zastępca dyrektora do spraw gromadzenia i promocji zbiorów. Zabierając głos płk rez. Alfred Kabata podziękował za dotychczasową współpracę i umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia Zarządu. Z kolei st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek i Kazimierz Szczerbatko CBW na ręce Beaty Czekaj –Wiśniewskiej do zbiorów CBW książki swojego autorstwa dotyczące radiostacji Babice i historii Zakroczymia.

W pierwszej części posiedzenia ZG omówiono sprawy związane z historią utworzenia i działalności ZOR RP w latach 1922-1939 oraz jego roli w Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Krótkie prelekcje połączoną z prezentacją wygłosili płk rez. Alfred Kabata i dr Aneta Niewęgłowska z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że organizacje prowincjonalne ZOR RP zaczęły powstawać od  9 października 1920 r., a ich zjednoczenie nastąpiło w 1922 r. W styczniu 1923 r.  – podczas nadzwyczajnego Walny Zjazd Delegatów podpisano akt założycielski Centralnego Związku Oficerów Rezerwy i opracowano nowy statut. Po zmianie statutu w 1928 r. powrócono do nazwy Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. O pewnych ciekawostkach związanych z funkcjonowaniem przedwojennego ZOR RP opowiedział także Marcin Łada  - wiceprezes ZG.

W drugiej części omówiono działalność ZOR RP w zakresie kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, akcentując jego ścisłą współpracę ze szkołami. Kwestie te przedstawili: płk rez. Alfred Kabata, Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Małgorzata Parzych – nauczyciel z Zespołu Szkół  w Wykrocie.

Płk Marek Baranowski reprezentujący gen. dyw. w st. spocz. prof. Bogusława Packa – pełnomocnika MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych - omówił rolę organizacji proobronnych w systemie obronnym RP. Odniósł się też do zadań jakie realizuje Federacja Organizacji Proobronnych. Prezes ZOR RP zadeklarował, że Związek zamierza włączyć się w działania proobronne Federacji.  Możliwości prowadzenia szkolenia proobronnego z organizacjami strzeleckimi przedstawił kpt. rez. Szczepan Dąbek.

List od Adama Struzika - marszałka Województwa Mazowieckiego - odczytał  jego przedstawiciel Zbigniew Czaplicki. W liście  Adam Struzik wyraził uznanie dla działań podejmowanych przez ZOR RP na terenie Mazowsza.

O znaczeniu współpracy z ZOR RP mówiły również Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej i Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Halina Drachal podziękowała płk Alfredowi Kabacie za patriotyczną postawę i zaangażowanie na rzecz upamiętniania ofiar zbrodni Katyńskiej.

Podczas obrad do ZOR RP przyjęto nowych członków, a byli nimi: kpt. w st. spocz. Marian Denkiewicz, por. w st. spocz. Jerzy Lipiński, Edward Nakonieczny, Elżbieta Nakonieczna, Czesława Albekier, Wiesława Karczmarczyk.

Na wniosek Okręgu Lubelskiego uhonorowano również Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP Rafała Bociąga.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w obradach byli m.in.: Zbigniew Czaplicki- pełnomocnik marszałka województwa Mazowieckiego ds. kombatantów  i Osób Represjonowanych,  płk Lech Matyszczyk – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Ryszard Sala – reprezentujący Rektora – Komendanta WAT, płk Marek Baranowski – reprezentujący gen. dyw. w st. spocz. prof. Bogusława Packa, kmdr Wiesław Banaszewski - zastępca przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP, dr Aneta Niewęgłowska – z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  dr Małgorzata Wiśniewska – kierownik Pracowni Historii i Teorii Wychowania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Małgorzata Parzych – nauczyciel z Zespołu Szkół w Wykrocie, Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Urszula Przymus - prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04