Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP w Centrum Weterana

25 września 2015 r. wizytę w Centrum Weterana złożył prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata wraz z dwoma uczestnikami misji poza granicami państwa ppłk. w st. spocz. Ryszardem Pawłowskim i ppłk. w st. spocz. Henrykiem Marciniakiem.

Ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski to wielokrotny uczestnik misji poza granicami państwa, m.in. UNITAC – w Kambodży, UNIFIL w Libanie, PKW w Iraku (II zmiana), natomiast ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak brał udział w misji UNEF II (X zmiana) w Egipcie w 1978 r.

Przedstawiciele ZOR RP zwiedzili salę tradycji, w której zapoznani zostali ze zgromadzonymi eksponatami i historią udziału polskich żołnierzy w misjach poza granicami państwa. Ppłk Ryszard Pawłowski przekazał do zbiorów w sali tradycji apaszkę ONZ-owską, którą nosił podczas oficjalnych uroczystości będąc na misji UNIFIL w Libanie.

Delegacja Związku wraz z dyrektorem Centrum Weterana ppłk. Leszkiem Stępniem złożyła kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa.

Podczas spotkania z ppłk. Leszkiem Stępniem ustalono, że w najbliższym czasie  w Centrum Weterana odbędzie się spotkanie z liczniejszą grupą członków ZOR RP oraz z młodzieżą ze szkół współpracujących ze Związkiem.  Członkowie Związku, którzy brali udział w misjach poza granicami państwa przekażą również do Centrum pamiątki związane z tymi misjami.

(k)

Foto: Piotr Lisowski

xxx

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych.

Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych  i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter instytucji.

Istotną płaszczyzną działania Centrum jest realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Poprzez różne formy działalności Centrum chce upowszechniać wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04