Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Groby powstańców styczniowych

15 stycznia 2016 roku na cmentarzu w Końskowoli delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej złożyła kwiaty na grobach powstańców styczniowych: Juliana Ferenzewicza i Szymona Wójcika.

 Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG, Lech Marczak – prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego oraz kpt. w st. spocz. Zdzisław Łoziński, st. sierż. Tomasz Dyzma i Piotr Przygodzki.

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................

Julian Ferenzewicz był właścicielem ziemskim, który organizował i wyposażał oddziały powstańcze.

Szymon Wójcik ur. się 28 października 1819 r. w Pożogu pod Puławami. Wspierał on powstanie „kosą i gotówką zbieraną wśród okolicznych chłopów, którą przekazywał do skarbu narodowego”. Był jednym z wybitniejszych niepodległościowych działaczy chłopskich z okresu powstania styczniowego. Na własną rękę zorganizował  oddział powstańczy składający się z chłopów z Pożoga i sąsiednich wiosek. Oddział ten włączył się do zgrupowania znajdującego się pod dowództwem ppłk. „Kruka” – Michała Heindenreicha i brał udział w wielu potyczkach i bitwach powstańczych, szczególnie chlubnie spisując się w bitwie stoczonej pod Żyrzynem. Zasługi Szymona Wójcika znalazły potwierdzenie w piśmie z 25 lipca 1863 r., które skierował do niego naczelnik powiatu lubelskiego, dziękując za jego poświecenie się sprawie wolności.

Jego zasługi wobec sprawy niepodległości wysoko oceniła Maria konopnicka w mało znanym wierszu zatytułowanym: „Szymonowi Wójcikowi w dniu złotego wesela”. Po upadku powstania, wiosną 1864 r. został aresztowany i przebywał w twierdzy dęblińskiej i cytadeli warszawskiej. Po opuszczeniu więzienia pr5zystapił ponownie do działalności wśród chłopów. Prowadził ją nieprzerwanie aż do kresu swego życia. Umarł w 1898 r., w wieku 78 lat.

(k)

Foto: Teresa Orłowska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04