Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Polskie Państwo Emigracyjne

9 marca 2016 roku w Galerii Porczyńskich Muzeum Kolekcji św. Jana Pawła II w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie programu historyczno - edukacyjnego pod nazwą „Rzeczypospolita Polska 1939-1990 Polskie Państwo Emigracyjne". Program ten został przedstawiony przez Panią Minister Annę Marię Anders, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego tegoż programu i Senator RP.

W spotkaniu na zaproszenie organizatorów, Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowali: por. rez. Piotr Szczepaniak i st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek.

Podczas spotkania odbyła siew również promocja książki Jerzego Stypułkowskiego „Wierni przysiędze. Dramat żołnierzy Armii Andersa" wydanej przez „Editions Spotkania Piotra Jeglińskiego". Podpułkownik Jerzy Stypułkowski, żołnierz Kampanii Wrześnio-wej, więzień obozów jenieckich i łagrów sowieckich przeszedł cały szlak bojowy armii generała Andersa, by na koniec opisać tragiczny los polskich żołnierzy zmuszonych do pozostania na emigracji. Oprócz wspomnień własnych autora książka zawiera również relacje z takich źródeł jak: relacja pisemna gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza i wspomnienia Władysława Andersa.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Stanisław Karczewski - marszałek Senatu, Adam Bielan – wicemarszałek Senatu, Paweł Szałamacha – minister finansów. Była rodzina autora książki, przedstawiciele Wojska Polskiego, stowarzyszeń i organizacji społecznych, w tym ubrani w barwne historyczne stroje członkowie Bractw Kurkowych i Cechów Rzemieślniczych.

Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie szkoły muzycznej oraz Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Jakubówki, pod kierownictwem Tadeusza Kucharskiego.

Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne od Marszałka Sejmu RP i prezesa Prawa i Sprawiedliwości skierowane do Pani Anny Marii Anders, do autorów programu historyczno - erdukacyjnego oraz do uczestników uroczystości. Wystąpili również: minister Jan Józef Kasprzyk, pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uroczystość prowadził Gniewomir Rokosz-Kuczyński oraz Anna Kiryluk, która również czytała trzy krótkie fragmenty promowanej książki.

Podczas tej uroczystości zebrani entuzjastycznie przyjęli wiadomość o wydaniu, przed kilku godzinami, zaświadczenia Annie Marii Anders o Jej wyborze do Senatu RP.

Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa za poległych w bojach i zmarłych na obczyźnie żołnierzy Generała Władysława  Andersa.

Po uroczystości można było nabyć książkę i uzyskać autograf edytora książki, z czego skwapliwie skorzystałem.

Można było też obejrzeć pamiątki, mundury, odznaki, plakietki i inne przedmioty z wiązane z żołnierzami Armii Generała Andersa.

Jerzy B. Raczek

Foto: P. Szczepaniak

  • 0
  • 01
  • 02
  • 03