Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zarząd Główny ZOR RP o planach na 2018 r.

29 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcone omówieniu głównych zamierzeń planowanych do realizacji w 2018 r.

W posiedzeniu ZG uczestniczyli także członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego sądu Koleżeńskiego oraz inni zaproszeni członkowie ZOR RP, a wśród nich 103 – letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.

 

Po otwarciu posiedzenia ZG i powitaniu jego uczestników prezes ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata przy współudziale wiceprezesa ppłk. w st. spocz. Józefa Szatkowskiego przyjął w poczet Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wstępie posiedzenia prezes ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata podziękował członkom Zarządu i osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu historycznego i obchodów jubileuszu 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Finał ogólnopolskiego konkursu historycznego odbył się 26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w którym wzięło udział przeszło 300 osób. Podczas uroczystej gali 150 uczniom – laureatom konkursu „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” wręczono nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Nagrody wręczała minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator RP Anna Maria Anders.

Obchody jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się 14 czerwca 2017 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa pod honorowym patronatem minister Anny Marii Anders. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik odznaczył Związek Medalem „Pro Masovia” za zasługi dla województwa mazowieckiego.

 

Następnie omówiono najważniejsze przedsięwzięcia, czekające członków Związku do końca 2017 r. Najważniejszym z nich będzie spotkanie podsumowujące 2017 r. połączone ze spotkaniem przedświątecznym, które odbędzie się 9 grudnia 2017 r.

 

W najbliższym czasie członkowie ZG wezmą udział w szeregu przedsięwzięć m.in. wiceprezes Marcin Łada będzie brał udział w konferencji naukowej w Senacie RP zatytułowanej „Tadeusz Kościuszko – symbol polskiej wolności”, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski i Teresa Stroińska - Macińska organizować będą lekcje historyczno – wojskowe w Palmirach i w 2 Mazowieckim pułku saperów, a prezes płk rez. Alfred Kabata uda się na uroczystości organizowane w Powiecie Wieluńskim oraz w Krakowie.

 

W 2018 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej będzie organizatorem lub współorganizatorem m.in. takich przedsięwzięć jak:

 • Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Konkursy historyczne w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Konkursy Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Sztafeta Biegowa Non Stop Łódź – Monte Cassino,
 • Marsz szlakiem Powstania Styczniowego,
 • Lekcje historyczno – wojskowe w szkołach i w jednostkach wojskowych,
 • Obchody imienin, rocznicy śmierci i urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • Obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 • Obchody 56 rocznicy śmierci gen. broni Leona Berbeckiego
  • Marsz Legionowy Lublin-Jastków oraz uroczystości w 103 rocznicę bitwy pod Jastkowem,
  • Akcje „Zapal Pamięć” i „Zaduszki Historyczne”.

Na zakończenie posiedzenia członek ZG pan Kazimierz Szczerbatko zaprezentował swój najnowszy tomik poezji zatytułowany „Tryptyk pamięci”, a poświęcony „Katyńskim Dębom Pamięci” sadzonym przy współudziale ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

(k)

Foto: Marcin Łada

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04