Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Konferencja „Tadeusz Kościuszko – symbol polskiej wolności”

W dniach 11-12 października 2017 r. w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja pt. „Tadeusz Kościuszko – symbol polskiej wolności”, w której brali udział przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja, zorganizowana została przez Komisję Obrony Narodowej Senatu RP wspólnie z Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Sali Senatu RP, a drugi w Auli Schumana na UKSW.

ZOR RP na konferencji reprezentowali wiceprezes ZG Marcin Łada i chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Otwierając konferencję, wicemarszałek Senatu Maria Koc podkreśliła, że jej celem jest przypomnienie postaci wielkiego Polaka, przywódcy naszego pierwszego zrywu niepodległościowego, zasłużonego dla Ameryki i Francji, dla całego wolnego świata zarówno w wymiarze narodowym, jak i indywidualnym. „Tadeusz Kościuszko był i jest uosobieniem idei wolności w wymiarze narodowym, bo walczył o niepodległość państw i wierzył, że żaden naród nie może zawładnąć drugim narodem. Był także bohaterem walki o wolność w wymiarze jednostkowym ‒ to on zaproponował w czasie insurekcji uwłaszczenie chłopów” – mówiła wicemarszałek Maria Koc.

Zdaniem przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej senatora Jarosława Rusieckiego życiorys i postawa Tadeusza Kościuszki mogą być dla młodego pokolenia wzorem oddania dla spraw ojczyzny – w jaki sposób wypełniać swoje obowiązki względem niej zarówno w służbie cywilnej, jak i wojskowej. W opinii senatora Tadeusz Kościuszko jest wzorem, jak należy bronić jedności, granic i dobra ojczyzny. Przypominając, że w naszym kraju jest wiele szkół, parków, ulic czy placów imienia Tadeusza Kościuszki, senator wyraził przekonanie, że to nasz bohater na dziś i na przyszłość.

Podczas senackiego spotkania odbyły się 3 panele. Pierwszy z nich dotyczył różnorodnych okoliczności i uwarunkowań powstania kościuszkowskiego, m.in. jego przebiegu na Litwie i Białorusi, postaci gen. Stanisława Mokronowskiego, komendanta warszawskiego garnizonu w okresie insurekcji warszawskiej 1794 r., czy udziału weteranów powstania kościuszkowskiego w powstaniu wielkopolskim 1806 r. Podczas drugiego panelu mówiono m.in. o wkładzie Tadeusza Kościuszki w polską kulturę polityczną, przypominano historię sporu o jego postać w polskiej historiografii i literaturze. Omówiono także tradycję kościuszkowską w niepodległościowym nurcie walki zbrojnej 1939–56, a także jej kultywowanie w Krakowie. Mowa była o Janie Kilińskim, symbolu warszawskiej wolności. Trzeci panel poświęcono różnym formom upamiętniania postaci Tadeusza Kościuszki zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji obradowali na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mowa była  m.in. o kopcach Kościuszki, wyjątkowej formie upamiętnienia postaci naczelnika na terenie Polski. Swoje refleksje nad postacią Tadeusza Kościuszki, zatytułowane „Imię jego jest Polska”, przedstawił prof. Wiesław Jan Wysocki z UKSW. Referaty dotyczyły także szeroko rozumianej tradycji kościuszkowskiej i niepodległościowej.

Wśród prelegentów wystąpili m.in.: senator prof. Jan Żaryn, prof. Izabella Rusinowa, dr Longina Ordon, dr Czesław Witkowski, ks. dr. Paweł Dudziński, dr Adam Buława- Dyrektor MWP, prof. Janusz Odziemkowski, dr Leszek Krześniak, Krzysztof Bąkała, Agnieszka Praga, Piotr Anczewski, Renata Jabłkowska-Marek i inni.

Gratulujemy serdecznie organizatorom tej niezwykłej konferencji. Była ona dla miłośników historii Polski wspaniałą ucztą wiedzy, tym ciekawszą, że organizowaną w Roku Kościuszki. Jednym z fundamentów działalności ZOR RP jest popularyzowanie wiedzy historycznej na temat wielkich Polaków. Różnorodne aspekty postaci i działalności naszego pierwszego naczelnika Tadeusza Kościuszki znajdą się w materiałach przekazywanych młodzieży podczas społecznych lekcji historii, organizowanych dla młodzieży przez członków ZOR RP.

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04