Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Młodzież z nowodworskich szkół z wizytą w 2 Mazowieckim pułku saperów

25 października 2017 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach lekcji historyczno – wojskowej zorganizował wyjazd kilkudziesięciu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim do 2 Mazowieckiego pułku saperów, z którym ZOR RP współpracuje.

Do Kazunia uczniowie udali się pod opieką nauczycieli oraz przedstawicieli ZOR RP: kpt. w st. Spocz. Janusza Zajączkowskiego – prezesa Okręgu Mazowieckiego i członka ZG, Teresy Stroińskiej – Macińskiej - wiceprezesa Okręgu Mazowieckiego i członka ZG oraz Romana Kaczorowskiego, Jadwigi Kaczorowskiej, Pauliny Mróz i Pawła Kabaty.

Pobyt w koszarach uczniowie i ich opiekunowie rozpoczęli od sali tradycji, gdzie w sposób niezwykle przystępny i ciekawy, zapoznani zostali z historią i współczesnymi osiągnięciami 2 Mazowieckiego pułku saperów.

Żołnierze z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów zaprezentowali młodzieży nowoczesny sprzęt, m.in. roboty saperskie TALON i Fenix, wykrywacze min i metali, pojazd saperski Iveco Daily, kombinezon przeciwwybuchowy EOD-9. Młodzież szczególnie zainteresował fakt, że wyposażenie sapera obsługującego robota waży ok. 56 kg.

Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali wyszkolenie psów służbowych, a zwłaszcza umiejętność wykrywania przez nie ładunków wybuchowych. Pluton przewodników psów jest chlubą 2 Mazowieckiego pułku saperów. Jest jedynym takim plutonem w wojskach lądowych. Pododdział brał udział w misjach poza granicami kraju, m.in. w Afganistanie. Owczarki niemieckie i owczarki belgijskie przeszkolone są specjalnie do tego, by wykrywać materiały wybuchowe, broń i amunicję.

Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość wejścia na skrzynię ładunkową i jazdy amfibią – czyli pływającym transporter gąsienicowym PTS- M, zarówno w terenie jak i podczas przeprawy przez znajdujący się w koszarach akwen wodny. Uczniowie dowiedzieli się, że pływający transporter samobieżny waży prawie 18 ton, a jego silnik ma 350 koni mechanicznych. Na skrzynię ładunkową może zabrać około 10 ton ładunku lub 70 osób. Jest wykorzystywany głównie podczas powodzi. Takimi pojazdami przewozi się ludzi oraz sprzęt z zalanych terenów. PTS radzi sobie z falami sięgającymi 4 stopni w skali Beauforta.

Wiele wrażeń dostarczyło młodzieży pływanie łodziami saperskimi z silnikami zaburtowymi.

Młodzież i opiekunów odwiedził również p.o. dowódcy pułku ppłk Artur Gruszczyk.

W imieniu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej serdecznie dziękujemy oficerom jednostki w Kazuniu, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej: ppłk. Arturowi Gruszczykowi – p.o. dowódcy pułku, ppłk. Jerzemu Łuszczykiewiczowi – szefowi sztabu pułku, mjr. Tomaszowi Iwanowi – zastępcy dowódcy batalionu wsparcia inżynieryjnego oraz żołnierzom, którzy te zajęcia przeprowadzili. Wykaz żołnierzy, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie zajęć poniżej:

Historia i tradycje 2 Mazowieckiego pułku saperów:

Chor. Tomasz Ciura

Grupa EOD:

plut. MARIUSZ Kleczaj - ogólne wprowadzenie, przeznaczenie, struktura pododdziału;

plut. Bartłomiej BABUŚKA - pojazd saperski Iveco Daily, kombinezon EOD 9;

plut. Sebastian LEONARCZYK - robot TALON;

st. kpr. Krzysztof KUCHAREWICZ - wykrywacze;

kpr. Hubert WÓJCICKI - robot FENIX;

Pluton przewodników psów:

sierż. Dariusz MISZTA - ogólne wprowadzenie

Ogólne posłuszeństwo psa służbowego:

plut Wojciech KARBOWSKI

plut. Piotr WILK

st. kpr. Paweł CHWASZCZEWSKI

Ubiór bojowy psa  - st. kpr. Mariusz STAREŃCZAK

Przeszukanie:

plut. Piotr WILK

 st. kpr. Paweł CHWASZCZEWSKI

Pluton przeprawowy:

Prezentacja PTS-M przygotowanego do ratownictwa:

st. szer. Edgar BALCERZAK

st. szer. Piotr KARASZEWSKI

Przeprawa na PTS-M

st. .szer. Bartosz PIETRZYK

st. szer. Artur Pietras

(k)

Foto: T. Stroińska – Macińska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04