Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 Gala finałowa konkursu OHP „Śladami Legionów Polskich” w Lublinie

8 listopada 2017 r. w Lublinie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu „Śladami Legionów Polskich” zorganizowanego przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Na zaproszenie organizatorów brali w niej udział przedstawiciele Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręg Lubelski ZOR RP reprezentowali: Lech Marczak – prezes Okręgu oraz kpt. w st. spocz. Zdzisław Łoziński.

Konkurs odbywał się na poziomach lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Tematyka prac dotyczyła Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz ich walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918.  Prace były przygotowane w trzech kategoriach: fotograficznej, graficznej i plastycznej. Piętnastu uczestnikom OHP przyznano nagrody, a jedenastu – wyróżnienia. Laureaci przyjechali do Lublina z jednostek OHP z całej Polski.

Wśród gości przybyłych na uroczystość byli m.in.: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Tadeusz Sławecki, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, przedstawiciel prezydenta Lublina Zdzisław Niedbała, kombatanci, a także Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski, pracownicy Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i młodzież   z podległych jednostek wychowawczych.

Zabierając głos Renata Wicha powiedziała m.in.: W dziejach Rzeczypospolitej Legionom Polskim początek dała Pierwsza Kompania kadrowa sformowana 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Ta postać zajmuje szczególne miejsce w historii i dla wielu pokoleń Polaków pozostaje symbolem patriotyzmu oraz walki o niepodległą i suwerenną Ojczyznę. Dziś możemy oddać hołd tym bohaterskim czynom swoją postawą oraz poczuciem świadomości pamięci historycznej i tożsamości jedności narodowej.

Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk przyznał Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP Medal 700-lecia Miasta Lublin „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”.

Z. Łoziński

  • 01
  • 02
  • 03