Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie ze Starostą i Wicestarostą Powiatu Tarnogórskiego

23 lutego 2018 r. płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej spotkali się z Krystyną Kosmalą – Starostą Powiatu Tarnogórskiego w sprawie lokalizacji tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterowi II wojny światowej ppłk. Bernardowi Drzyzdze.

Ppłk Bernard Drzyzga to Honorowy Obywatel Tarnowskich Gór, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, jeniec oflagów XI B w Braunschweig i II C w Woldenbergu, żołnierz AK i dowódca Zespołu „Zagra – Lin” prowadzącego działania dywersyjne na terenie III Rzeszy, oficer 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, kawaler Krzyża Virtuti Militari 5 klasy. Po wojnie pozostał w Anglii.

Tablica ma być umieszczona na budynku Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących przy ul. Opolskiej 26 w Tarnowskich Górach, dla której organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski. Dlatego też, aby można było umieścić tablicę w planowanym miejscu niezbędna jest zgoda Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Podczas spotkania, starosta Krystyna Kosmala, z uznaniem wyraziła się o inicjatywie mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego i Okręgu Śląskiego ZOR RP. Formalną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego. Następnie ze względu na zabytkowy charakter budynku, na którym ma być umieszczona tablica potrzebna będzie akceptacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Wojskową asystę honorową podczas uroczystości odsłonięcia tablicy zapewni 5 pułk chemiczny w Tarnowskich Górach. O sprawie tej płk rez. Alfred Kabata i mjr rez. Krzysztof Tomaszewski rozmawiali z dowódcą pułku płk. Bogdanem Kulą.

(k)

  • 01
  • 02