Nagrody ZOR RP dla laureatów ogólnopolskiego konkursu historycznego  100. rocznica Bitwy Warszawskiej w Częstochowie

Uczniowie dwóch szkół w Częstochowie rywalizowali w ogólnopolskim konkursie historycznym 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Korpusem Kadetów w Częstochowie i dyrekcją ZST w Częstochowie oraz SP nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie.

Ogólnopolski konkurs historyczny 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zorganizowany przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w kilkunastu miejscowościach w Polsce, odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Fundatorem nagród w konkursie był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie.

Podczas wręczania nagród i dyplomów uczniom częstochowskich szkół przedstawicielami prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty byli st. kpr. rez. Artur Wojciechowski – członek ZG Związku i jednocześnie prezes Koła ZOR RP w Częstochowie oraz ppor. Adam Dłużniak – członek częstochowskiego Koła ZOR RP. Szkoły biorące udział w konkursie reprezentowali z-ca dyrektora ZST w Częstochowie Patrycja Rozpondek i dyrektor SP nr 34 w Częstochowie Dariusz Ryś.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach literacko-plastycznej i multimedialnej. W Szkole Podstawowej nr 34 w kategorii literacko-plastycznej I miejsce zajęła Halina Jędrzejczak z kl. 7c, II miejsce zajęła Julia Chencia z kl. 7c i III miejsce zajęła Paulina Koper z 8a.

W kategorii multimedialnej I miejsce zajął Kacper Rabenda z kl. 7c, II miejsce zajął Hubert Pasieczny z kl. 6e i III miejsce zajął Igor Wardyński z kl. 8a.

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienia specjalne dla: Joanny Kubickiej z kl. 8a, Oliwi Szymczak z kl. 6c, Paulinie Radwańskiej z kl. 8a oraz Zuzannie Gapińskiej z kl. 6c.

W Zespole Szkół Technicznych w kategorii literacko-plastycznej I miejsce zajął Jakub Nogal z kl. 3T/T, II miejsce zajęła Karina Mielczarek z kl. 2Tbp i III miejsce zajęła Weronika Bryś z kl. 1 TB.

W kategorii multimedialnej I miejsce zajął Jakub Zatoń z kl. 3T/T, II miejsce zajął Bartosz Smol z kl. 2 Tbp i III miejsce zajęła Magdalena Grabowska z kl. 3T/T.

Artur Wojciechowski

  • 01
  • 02