VIII  Powiatowy Konkurs Wiedzy o Marszałku Piłsudskim w Tarnowie pod patronatem ZOR RP

8 kwietnia 2022 r., w Tarnowie, odbyła się gala finałowa VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, którego jednym z patronów i fundatorów nagród był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody wręczono podczas gali jubileuszowej 110 – lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego. Nagrody wręczyli płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP oraz kpt. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego ZOR RP, który ufundował także nagrody.

Była to już VIII edycja konkursu historycznego poświęconego Patronowi Szkoły. Patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, Posłanka na Sejm RP Anna Pieczarka, Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Patroni oraz wydawnictwo ARCANA byli też fundatorami nagród.

Patronat medialny nad VIII Powiatowym Konkursem Wiedzy o Józefie Piłsudzkim pełniło Radio RDN Małopolska oraz Tarnowska TV.

W ocenie prac pomagali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 15, z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, a także pracownicy Akademii Nauk Stosowanych
w Tarnowie.

W konkursie adresowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego wzięło udział 380 uczniów.

Zmagania konkursowe odbywały się na dwóch poziomach edukacyjnych:

- szkoły podstawowe - konkurs recytatorski, praca plastyczna, test wiedzy, prezentacja multimedialna,

- szkoły ponadpodstawowe - konkurs recytatorski, test wiedzy o Józefie Piłsudskim, prezentacja multimedialna.

Lista laureatów została zamieszczona na stronie internetowej: http://www.zseg.tarnow.pl/pliki_strona/pliki_artykuly/art_21_22/Pilsudski/WYNIKI_VIII_POWIATOWEGO_KONKURSU_WIEDZY_O_JOZEFIE_PILSUDSKIM.pdf

Inicjatorem i koordynatorem konkursu była Anna Pojedyniec.

(k)

Foto: ZSE-G w Tarnowie

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04