Uczniowie SP  nr 8 w Tarnowskich Górach laureatami konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim zorganizowanym przez ZOR RP

16 września 2022 r., w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach, uczniom, którzy zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu historycznego „Marszałek Józef Piłsudski bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a którego patronem był Minister Edukacji  i Nauki, wręczono nagrody i dyplomy.

Nagrody, ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Nad organizacją i przebiegiem konkursu szkolnego czuwali:  dyrektor szkoły mgr Beata Drzewiecka, mgr Magdalena Till oraz mgr Łukasz Migdał, a w imieniu Zwiazku Oficerów Rezerwy RP - ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski - prezes Okręgu Śląskiego i wiceprezes ZG.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III oraz IV-VIII.

Nagrodzeni uczniowie:

Kategoria klas I-III

1. Wiktoria Łabędź kl. II b

Kategoria klas IV-VIII

1. Zuzanna Weps kl. Va

2.Natalia Rybok kl. Vb

3.Stanisław Czekaj kl. IVc

K. T.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04