Gala X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim w Tarnowie. ZOR RP patronem i współfundatorem nagród

15 marca 2024 r., w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, odbyła się X gala Powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był jednym z patronów konkursu i fundatorów nagród dla laureatów.

 

W gali konkursowej, ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG oraz kpt. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego, którzy wręczyli laureatom ufundowane przez Związek nagrody.

 

Podczas gali płk rez. Alfred Kabata w asyście kpt. rez. Radosława Gądka wręczył Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) dr hab. Elizie Krzyńskiej – Nawrockiej – profesor Akademii Tarnowskiej w uznaniu dużego zaangażowania w popularyzowaniu historii Polski, a także działań podejmowanych na rzecz kształtowania świadomości historycznej oraz patriotycznego wychowania młodzieży.

 

Płk rez. Alfred Kabata przekazał również książkę swojego autorstwa „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922 - 1939” dyrektor szkoły Dorocie Bargieł – Kurowskiej i koordynatorowi konkursu Annie Pojedyniec.

 

Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom uświetnił wykład wygłoszony przez dr hab. Elizę Krzyńską-Nawrocką z Akademii Tarnowskiej zatytułowany3 x p – Piłsudski, Polska, Patriotyzm”, w którym przybliżyła słuchaczom wartość ważną dla kolejnych pokoleń Polaków – miłość do Ojczyzny.

 

W atmosferę wspólnego świętowania laureatów konkursu wprowadziła muzyka w wykonaniu Pani Katarzyny Kołodziej–Gorzkowskiej.

Organizatorem i opiekunem X edycji konkursu była Anna Pojedyniec – nauczyciel języka polskiego i historii ZSEG w Tarnowie, którą wspierali pozostali nauczyciele języka polskiego  Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych.

 

W konkursie wzięło udział 320 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

 

X edycja konkursu odbyła się pod hasłem, który jest jednocześnie cytatem zaczerpniętym z bogatej spuścizny biograficznej Józefa Piłsudskiego: „Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości. Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było. Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem.”

 

Celem konkursu było przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX wieku oraz o postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego.

 

Zmagania konkursowe odbyły się na dwóch poziomach edukacyjnych:

- szkoły podstawowe - konkurs recytatorski, praca plastyczna, test wiedzy, prezentacja multimedialna,

- szkoły ponadpodstawowe - konkurs recytatorski, praca literacka, test wiedzy o Józefie Piłsudskim, prezentacja multimedialna.

 

Patronat nad konkursem objęli oraz nagrody ufundowali: Małopolski Kurator Oświaty, Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Rodziców przy ZSEG, Centrum Sztuki Mościce, Wydawnictwo Arcana, Dyrektor ZSEG im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Patronat medialny nad Konkursem pełnił: Radio RDN Małopolska.

 

W ocenie prac pomagali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim, a także pracownicy Biblioteki Pedagogicznej i Biblioteki Akademii Tarnowskiej.

 

Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk: Doroty Bargieł-Kurowskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, Urszuli Augustyn - Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Tadeusza Bernadego - Starszego Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, który reprezentował Małopolską Kurator dr Gabrielę Olszowską, dr hab. Małgorzaty Kołpy - Rektora Akademii Tarnowskiej, Marty Orłowskiej zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Tarnowa, pułkownika rezerwy Alfreda Kabaty - Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, kapitana rezerwy Radosława Gądka – prezesa Okręgu Małopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej.

 

Nagrody ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

 

Konkurs w kategorii – test wiedzy: szkoły podstawowe

 • I miejsce – Bogusz Karolina ze SP w Rudce
 • II miejsce – Mateusz Aksamit ze SP w Skrzyszowie
 • III miejsce – Szymon Malik z NSP w Niwce

 

Wyróżnienia:

 • Anna Kwiatek ze SP w Starej Jarząbce
 • Leah Bukowska ze SP nr 23 w Tarnowie
 • Patryk Waza ze SP w Ciężkowicach

 

Konkurs w kategorii – recytacja: szkoły  podstawowe

 • I miejsce – Gabriela Szczepanik ze SP nr 9 w Tarnowie
 • II miejsce – Wiktoria Zabawa ze SP w Kowalowej
 • III miejsce – Gabriela Gastoł z NSP w Koszycach Małych

 

Wyróżnienia:

 • Katarzyna Jękot ze SP w Ryglicach
 • Julia Kulas ze SP w Ryglicach
 • Iga Pytel ze SP w Pleśnej

 

Z okazji X edycji konkursu, szkoła wydała oklicznościowe opracowanie, podsumowujace dotychczasowe konkursy, w którym m.in. opisano rolę Zwiazku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jako partnera i jednego z fundatorów nagród. Podkreślono, że podczas V gali konkursowej w 2018 r.podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie a Związkiem Oficerów Rezerwy RP.

 

(k)

Foto: Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

 • 00
 • 00a
 • 00b
 • 00c