Konkurs historyczny w Górkach

16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Górkach (Gmina Leoncin; Powiat Nowodworski) odbył się finał regionalnego konkursu historycznego zatytułowanego „Powstanie styczniowe”. Współorganizatorem konkursu oraz fundatorem pucharów i nagród był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas finału konkursu obecna była delegacja ZOR RP w składzie: płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego ZOR RP, 92 – letni kombatant Roman Kaczorowski, Kazimierz Szczerbatko i Henryk Ruszczyk.

Konkurs, w którym wzięli udział uczniowie siedmiu szkół, odbywał się w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Autorką pytań  i osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu była Barbara Zarębska – Śmiałek. W konkursie uczniowie  reprezentujący szkoły uczestniczyli w trzyosobowych zespołach.

Laureatom konkursu gratulacje złożyli: Jolanta Amine – dyrektor Zespołu Szkół w Górkach, płk rez. Alfred Kabata i Jolanta Liszkiewicz – inspektor oświaty w Gminie Leoncin. Oni też wręczali uczniom puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu przemaszerowali pod pomnik i „Sosnę Powstańczą z 1863 r.”, gdzie odbył się apel poległych przygotowany przez nauczyciela historii Jarosława Kondrakiewicza. Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym powstańców styczniowych.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki konkursu:

Kat. Szkół podstawowych

I miejsce  SP im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie – 53 pkt. -  opiekun  Anna Paździurek - drużyna w składzie: Oliwia Jakubik, Kinga Orzechowska

II miejsce SP im. Jana Pawła II w Leoncinie - 45 pkt.- opiekunka Monika Dębska- drużyna w składzie: Paulina Góral, Julia Pręgowska, Adam Wróblewski

III miejsce SP im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głusku – 41 pkt. – opiekunka Edyta Grusiewicz – drużyna w składzie: Oliwia Runowiecka, Łucja Kozłowska, Kacper Markowski

Kat. Szkól gimnazjalnych

I miejsce Gimnazjum w Leoncinie-55 pkt.- opiekunka Monika Dębska- drużyna w składzie: Dawid Frączak, Katarzyna Jaczyńska, Jakub Wiśniewski

II miejsce Gimnazjum w Górkach-54 pkt.- opiekun Jarosław Kondrakiewicz - drużyna w składzie: Klaudia Cybulska, Łukasz Burzyński, Filip Budnik

III miejsce Gimnazjum im. F. Chopina w Kampinosie - 46 pkt. - opiekunka Anna Paździurek – drużyna w składzie: Emilian Sowiński, Jakub Antosik, Zuzanna Celejewska

IV miejsce Gimnazjum w Głusku-39 pkt.- opiekunka Edyta Grusiewicz- drużyna w składzie: Kacper Zduńczyk, Rafał Piotrowski, Julia Mosakowska

(k)

Fot. ZS w Górkach

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04