Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy RP a Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.

15 grudnia 2022 r., w Warszawie, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.

 

 

W imieniu zarządów głównych stowarzyszeń porozumienie podpisali ich prezesi: płk. rez. Alfred Kabata z ZOR RP i Michał Krzysztof Wykowski z WSRP 1939 r.

 

 

 Podpisane porozumienie zakłada współpracę obu podmiotów na rzecz promocji wartości patriotycznych, zachowania pamięci o żołnierzach Wojska Polskiego i funkcjonariuszach Policji Państwowej II Rzeczpospolitej, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. oraz o żołnierzach i policjantach poległych i zaginionych w latach II wojny światowej. Zawiera także deklarację o realizowaniu wspólnych projektów w zakresie: patriotycznego wychowania młodzieży, szacunku do ideałów ojczystej historii oraz popularyzowania edukacji historycznej, obywatelskiej, narodowej i proobronnej.

 

 

 W porozumieniu zapisano, że Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Związkiem” oraz Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939r. zwane dalej „Stowarzyszeniem” będą współpracować ze sobą w celu:

 1. zachowania pamięci o żołnierzach Wojska Polskiego i funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku
  w Kalininie (obecnie Twerze) i pogrzebanych w bezimiennych „dołach śmierci” w Miednoje i innych miejscach kaźni,
 2. kształtowania świadomości historycznej i patriotycznych postaw młodzieży w oparciu o tradycje  niepodległościowe i tradycje oręża polskiego,
 3. upowszechnianie idei służby ojczyźnie i narodowi polskiemu oraz krzewienie postaw patriotycznych i propaństwowych,
 4. współorganizowania uroczystości patriotycznych i innych przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia dla Policji i Wojska Polskiego,
 5. realizowania programów historyczno – edukacyjnych oraz integrowania środowisk młodzieży i miłośników historii służb mundurowych oraz rekonstruktorów,

 

Zabierając głos po podpisaniu porozumienia płk rez. Alfred Kabata powiedział: Z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. współpracujemy od wielu lat - powiedział po podpisaniu porozumienia płk. rez. Alfred Kabata. - Jest to jedno z dwóch stowarzyszeń, z którymi współdziałanie jest bardzo ścisłe. Drugie to Warszawska Rodzina Katyńska. Wspólnie organizujemy uroczystości patriotyczne, sadzimy dęby pamięci, dzisiejsze porozumienie jest formalnym domknięciem tej współpracy, ale myślę, że będzie też impulsem do jej pogłębienia.

 

Płk. rez. Alfred Kabata przekazał na ręce prezesa Michała Krzysztofa Wykowskiego pamiątkowy ryngraf Związku Oficerów Rezerwy RP, które w tym roku obchodzi jubileusz 100 - lecia powstania. Obecny związek powstały w 2012 r. kultywuje dziedzictwo organizacji, która została powołana w 1922 r.

 

 

 

(k)

Foto: Marcin Łada

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04